Cyklande tvingas ut i mötande trafik på Kolonnvägen, norr om Ritorps ishall i Solna. Dessutom i lera. Att låta barn cykla här är att utsätta dem för dödlig fara. Entreprenören bärgade en vält lastbil på byggarbetsplatsen intill, hoppas ingen skadades när den välte. 

[texten uppdateras]

Fordonen på cykelstråket skulle bärga en lastbil som vält inne på arbetsplatsen där Peab är entreprenör. Hoppas att ingen skadades när lastbilen välte.
Cykelbanan är ett regionalt cykelstråk, och prioriterat cykelstråk i Solna. Det är cykeltrafikens E18. Här har entreprenören helt blockerat cykelbanan utan rätt utförd omledning. Cyklande får balansera sig förbi stora lastbilar i arbete, och sedan rakt ut i mötande trafik.

Cyklande med funktionsvariationer kommer inte förbi. Föräldrar som skjutsar barn i lastcykel eller cykelsläp kommer inte förbi. Barn som cyklar riskerar dödsfall när de leds ut i mötande trafik på Kolonnvägen.

kartlänk

Byggtrafik får den avspärrning cyklande och gående inte fick

Nu finns plötsligt en riktig avspärrning och skydd, trafikljus och skyltning i fem intervaller. Fast nu är det för byggtrafiken. Nu får inte ens cykeltrafiken använda cykelstråket. Det finns ingen anledning att stänga av det regionala cykelstråket här, byggtrafik kan passera med flaggvakter istället.

Byggtrafik får avspärrning i 5 intervaller. Cykeltrafiken fick ingenting
när cykeltraåket blockerades helt.
Regionala cykelstråket stängs av och leds om för byggtrafik. 
Byggtrafiken kan klaras med flaggvakter, alternativt
att angöra från ordinarie grind via Gårdsvägen
Ordinarie grind för byggmaterial, via Gårdsvägen

Omledningen är urusel

Omledningen är inte yrkesmässigt utförd. Cykeltrafik leds upp på trottoar bland gångtrafik. Hänvisningsskyltar ligger i en skrothög och pekar åt fel håll. Föräldrar med lastcykel eller cykelsläp utesluts när det saknas utspetsning över trottoarkant. Grovt grus är inte acceptabelt underlag på ett regionalt cykelstråk. Det ska asfalteras, även när det är en tillfällig omledning.

Hänvisning ligger i en skrothög, och
pekar åt fel håll
Hur ska lastcyklar och cykelsläp ta sig upp för kantstenen?
Grovt grus är inte ok på regionalt cykelstråk, det ska
asfalteras.

I Solnas cykelplan finns höjda krav på omledning vid byggen

Läs om Solnas cykelplan här

Läs mer om arbete på cykelbanor

Ärendehantering

Solna stad är beställare av bygget

Peab är en av entreprenörerna
170220 felanmäldes till Solna 1702200557
170221 Anmält av cyklandeombud, fråga om TA-plan, vitesförfarande ärendenummer 1702210137
170221 Svar från Solna stad kontaktcenter, bärgning av vält lastbil
170304 Byggtrafik får den avspärrning cykeltrafiken inte fick. 

Uppdateringar

170304 Nytt mail till Solna

Hej

Nu är cykeltrafiken omledd istället, är det för att entreprenören vill ha byggtrafik där? Det kan entreprenören klara med flaggvakter när lastbilar behöver passera. Alternativt komma från andra hållet. Detta är ett regionalt cykelstråk, det är en huvudled, då får entreprenören anpassa sina leveranser efter det.
Den omledning som är gjord är urusel. Entreprenören behöver utbildning.
Se alla detaljer via länken
Vänliga hälsningar

Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

170222 Svar från Solna

Hej,
Har tyvärr ingen mer information.
Vi gör dagligen kontroller oanmälda och anmälda i stadsmiljön för att kontrollera att olika tillstånd följs.
Samt tar vi hjälp av medborgare och företagare som sänder in synpunkter och felanmälningar.
Vi avvaktar TA-planen som skulle sändas in i efterhand och därefter utfärdas eventuellt vite.
Med vänlig hälsning

170221 Replik från Cyklandeombud

Tack tusen tack för svar,
Givetvis förstår vi att det är entreprenören som har det fulla ansvaret, och att de ska ha utbildning/kompetens för det de gör i trafiken.
Att Solnas kontrollanter inte kan vara ute och bevaka alla arbetsplatser har vi också full förståelse för.
Om det efter utredning visar sig att entreprenören varit försumlig, borde det finnas grund att kräva vite.
Vet du om bärgningsarbetet handlade om akut räddning av människa, eller var det bara bärgning av tomt fordon, då tid finns för planering av arbetet?
Enligt de som cyklat förbi saknades skyltar i minst en riktning. Det som fanns var koner och blinkande ljus på bärgningsfordonen.

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

170221 svar från Solna

Arbetet utfördes utan vår vetskap vi har krävt in en förklaring och ta-plan
Akuta ärenden/trafikfarliga med som du skriver borde anmälas även till polisen för akut åtgärd.
Vi fick felanmälan idag, ärendenummer bygger på när ärendet registrerades och det var idag 2017-02-21 11:04
Med vänlig hälsning

170221 Replik från Cyklandeombud

Hej tack för svar,

Var det akut risk för personskador, satt någon fastklämd i det välta fordonet? Var det att beteckna som räddningstjänst? 
I så fall förstår vi givetvis att räddningstjänst kan glömma att de orsakar risk för dödsfall/invalidiserande skador för andra trafikantgrupper. 
Om det inte förelåg en akut räddningsinsats med fastklämd människa, hur kunde entreprenören tillåtas riskera dödsfall/invalidiserande skador för de trafikslag som ska ha högsta skydd? Hur kunde entreprenör tillåtas blockera alla körriktningar på cykelstråket? Det regionala cykelstråket är som E18 för cykeltrafik. Om det inte fanns akut risk med fastklämd person fanns det gott om tid att planera en bärgning utan att trafikanter utsätts för stora risker. 
Vi förstår inte hur vi ska värdera svaret, ”varnande ljus och skyltar ska ha varit på plats” anser Solna att det fanns en rätt utförd omledning? Att det är ok att cyklande leds rakt ut i mötande biltrafik? 
En stor kranbil skulle kunna stå på kolonnvägen utan att blockera cykelstråket. Fanns ingen yta från andra hållet att angöra med bärgningsfordon?
Felanmälan skickades in under måndagen, varför åtgärdades inte risker för gång och cykel redan då?
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170221 Mailsvar från Solna kontaktcenter

Hej Jon, 
Detta är olyckligt, igår inträffade en olycka inne på arbetsområdet där en lastbil välte. Idag på morgonen utfördes bärgningsarbeten där man akut var tvungen att ta cykelbana och gångbana i anspråk. Varnande ljus och skyltar ska ha varit på plats och kan delvis ses på videon. Vid akuta arbeten kräver vi in TA-plan i efterhand, vilket vi har gjort i det här fallet. Enligt uppgift ska bärgningsuppgifter vara klara nu efter lunch.
Se bifogad bild
Med vänlig hälsning
Mxxxxx 

170221 kl 11.30 Solna svarar på twitter, ett akut bärgningsarbete, klart vid lunch.

Antingen betyder svaret att ”en säker omledning kommer att vara etablerad vid lunch”. Alternativt betyder Solnas svar ”Entreprenören får göra klart först, så farligt är det inte, dödsrisken kan få fortsätta fram till lunch”.
Solna stad beklagar inte att det är ett allvarlig misstag.

170220 Observation visar att cykelstråket var blockerat både kl 08 och kl 17.