Parkeringsbolagen säger sig inte längre vänta med att lappa bilar i cykelfälten, Men om föraren finns kvar vid bilen, då kan föraren åka iväg utan böter. Det är fortfarande långt kvar till en lösning med bilar som blockerar cykelfält. Trafikkontoret och politiken verkar fortfarande inte vilja lösa problemet på riktigt.

Stockholm har avtal med tre bevakande parkeringsbolag: EuroPark (väst), AVARN (söder) och Nokas (norr). De båda första, som Cyklandeombud talat med, har uttalat att de numera arbetar efter avtalet med trafikkontoret. Tidigare har man felaktigt väntat upp till 8-10 minuter innan boten satts på vindrutan för alla fordon, men det arbetssättet gäller bara bilar som lastar/lossar från dubbelparkering när fordonet står i körfält och har p-platser på insidan, enligt avtalet med trafikkontoret.
Det som återstår är att skriva om trafikkontorets avtal vad gäller förare som finns kvar vid bilen eller sitter i bilen. Parkeringsvakterna försöker fortfarande prata dessa bilister till rätta, enligt avtalet. Tanken är god, trafikanten i bil ska själv köra iväg och förhoppningsvis inte ställa sig fel igen efter tillsägelsen. Att sätta en p-bot på vindrutan skulle därmed vara kontraproduktivt, eftersom föraren då skulle kunna stå kvar i ett dygn innan nästa bot kan utfärdas, menar parkeringsbolagen och trafikkontoret.


Maken till flathet får man leta efter. Bärgning av fordon som blockerar cykelfält borde följa på bot oavsett om någon sitter i eller inte. Det väsentliga, det som ska beivras, är ATT bilen stannats och parkerats i cykelfältet med stoppförbud. Det är den delen i avtalet som trafikkontoret måste skriva om för att få parkeringsbolagen att bli effektiva. Det är uppenbart att många trafikanter i bil, hittills inte har lyssnat med något öra på parkeringsvakterna.

Läs mer om blockerade cykelfält

Cyklandeombud mailade därför TK  29 juni 2016 att de bör ändra avtalet vad gäller bilförare som parkerar i cykelfält, men som finns kvar vid bilen. 

Mailet skickades även till trafikkontorets trafikdirektör Jonas Eliasson och trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp). Det är de som har yttersta ansvaret för avtalets formuleringar. De är de som måste ändra avtalet, för att inte svika cykeltrafiken, och stadens mål att bli en ledande cykelstad. Idag är det fortsatt en liten minoritet trafikanter i motortrafiken som får härja fritt i stadens cykelfält – på zycykeltrafikens bekostnad vad gäller säkerhet och framkomlighet. Vi får se vad det mailet ger för svar.

Arga förare som hotar p-vakterna, en het potatis som skickas vidare till cyklande trafikanter.

Vid samtal med en arbetsledare på EuroPark kom vi in på varför de inte lappar bilister som sitter kvar i bilen. De har ju de facto både stannat och parkerat där det råder stoppförbud.
– Det skulle bli ett väldans liv på bilisterna om vi lappar alla som parkerar i cykelfälten säger arbetsledaren. Vi måste tänka på vår personals säkerhet.
Jag kommer att tänka på trafikanterna i bil vid Slussen i våras, hur en enda polis fick kämpa mot alla förare i bil som körde söderut mot Södermalm istället för att ta Munkbroleden. När den ensamme polismannen gav en bot till någon bilist passade övriga på att passera bakom polisens rygg.

– Vi delar bilden att det är kaos. Att stå på Skeppsbron och stoppa bilister är som att fiska i ett akvarium. Det är ett evighetsgöra tyvärr, sade polismannen i en artikel i Södermalmsnytt. Flaggvakterna har både bespottats och fått höra mycket fula ord från trafikanter, bara för att de sköter sitt jobb. Bara gående och cyklande trafikanter har tydligen sagt uppmuntrande ord till dem. Det är denna mycket arga grupp trafikanter i motorfordon som cyklande har att runda eller säga till. Alltså samma grupp som vare sig polisen eller p-vakterna vågar utmana med böter.

Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet så att parkeringsvakten inte behöver känna sig hotat under arbetstid. Det går att låta flera parkeringsvakter arbeta i team, och vid behov förstärka med väktare med annan uniform tex ordningsvakt.

Lite drygt 10% har skoter-vakterna längs bussarnas stomnät bötfällt under maj 2016, enligt trafikkontoret. I praktiken betyder det att Tk i princip ställer sig bakom biltrafikens rätt att stå i cykelfält med stoppförbud, att biltrafik prioriteras framför cykeltrafikens säkerhet och framkomlighet. Det är verkligen hög tid att börja ta tillbaka stadens gator och cykelfält. Att lägga över ansvaret på cyklande som idag, att cyklande ska ta konflikterna med alla felparkerare, det rimmar illa med stadens mål att bli en ledande cykelstad.

Anmälan – bil i cykelfält

Ni som vill anmäla fordon i cykelfält ringer Trafik Sthlm: 08-651 00 00. De skickar sedan omedelbart anmälan vidare till något av de tre p-bolagen: EuroPark, AVARN eller Nokas, beroende på var fordonet står. Eller använd Stadens ”Tyck till-app”.

Mailtrafik, senaste överst.

160622 replik från Cyklandeombud

Hej Ugur,
Jag träffade en grupp om fem p-vakter som fick frågan: Har ni fått några nya direktiv vad gäller att lappa bilister – utan väntetid i cykelfält?
– Nej, det har vi inte. Men vi vet från i vintras (när Tk bad om extra bevakning, min anm.) att det har blivit hårdare, att vi ska lappa direkt, svarade en av p-vakterna.
Det är tydligen fortfarande oklart på den här punkten eftersom  jag själv sett p-vakter gång på gång släppa iväg bilister utan bot. 
Mina frågor är mycket viktiga och relevanta och jag ber dig, eller Erik Wennerholm, att besvara dem.
Det är definitivt inte upp till varje p-vakt att bestämma om hen ska skriva en bot eller inte – uppdraget är tydligt och klart från Tk till AVARN och därmed era p-vakter: Ingen väntetid, inget prat, bara skriv ut boten. 


Det är dessutom av vikt att ni bevakar cykelfälten på tider när det är högtrafik och inte tvärtom…
På min cykeltur idag, vid 14-15-tiden, fick jag runda fyra bilister (tre hann jag fota) i Sjöstadens cykelfält. Normalt rundar jag 10-15 bilar/cykeltur vid 16-tiden, vardagar.
Hur många bogseringar och hur många ”säger ni till” och hur många lappar ni i Sjöstaden?
Det finns underlag för minst ett 50-tal böter per dygn.

160622 Svar från Avarn security

Från: Ugur Karci <Skickat: den 22 juni 2016 13:14Till: Björn BillungÄmne: SV: Avtalet mellan Tk och AVARN ang. stadens Cykelfält…
Hej Björn,som svar på dina frågor, vi arbetar enligt det avtal och instruktioner vi har med Stockholm Stad Trafikkontoret.Jag hänvisar dig därför vidare till det svar du har fått från Jarina Edlund på trafikkontoret.Med vänliga hälsningarUgur KarciDistriktschef ParkeringAVARN Security Virkesvägen 26120 30 Stockholm

160621 replik från Cyklandeombud

Från: Björn Billung
Skickat: den 21 juni 2016 20:12
Till: Ugur Karci
Ämne: Re: Avtalet mellan Tk och AVARN ang. stadens Cykelfält…
Hej igen Ugur,
Glädjer mig att vi ser på Tk:s avtal vad gäller cykelfält på samma sätt – att ingen väntetid ska råda, bara lappa.
Jag utgår ifrån att jag får samtliga mina viktiga frågor till Erik Wennerholm besvarade snabbast möjligt…
Vänligen 
Björn Billung 
Superlokala  Cyklandeombud i Stockholms Län

160621 Svar från Avarn

21 juni 2016 kl. 17:03 skrev Ugur Karci <ugur.karci@avarn.se>:
Hej Björn,
Tack för samtalet och för din input. Jag kommer ta det vi diskuterade vidare internt till mina gruppledare för att fortsätta arbetet mot parkeringen på cykelbanor i Hammarby Sjöstad.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor.
Med vänliga hälsningar
Ugur Karci
Distriktschef Parkering
AVARN Security 
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

160621 Mail till Avarns VD Erik Wennerholm

——– Originalmeddelande ——–
Från: Björn Billung <
Datum: 2016-06-21 12:24 (GMT+01:00) 
Till: Erik Kocken Wennerholm 
Rubrik: Avtalet mellan Tk och AVARN ang. stadens Cykelfält…

Erik Wennerholm,
Sedan i höstas har jag försökt komma tillrätta med parkering av bilar i Sjöstadens cykelfält. Inte mycket har hänt på den fronten…
Jag har utövat lite grävande journalistik, bl.a fått mail från Trafikkontorets jurist där hon skriver om avtalet och hur ni skall lappa fordon.
Med viss förvåning ser jag att AVARN tycks ha en egen uppfattning om hur övervakningen skall gå till – istället för att följa avtalet med Tk vad gäller cykelfälten i allmänhet och Sjöstadens cykelfält i synnerhet.
  • Hur ser du som Vd på Avtalet angående bevakningen av Stadens cykelfält(se bifogat: mitt mail till Tk-juristen och svaret)?
  • Era gruppchefer har gång på gång förklarat att: Ingen kan tvinga p-vakter att lappa! Men, är det inte ert jobb att lappa bilar i cykelfält? Staden har väl köpt in tjänsten från AVARN just för att ni SKA lappa?
  • Varför väljer ni, tvärt emot Avtalet, att inte lappa direkt (i Avtalet står: Väntetiden är den tid det tar att skriva ut boten)?
  • Varför väljer ni att ”prata” med lata bilister – istället för att, som trafikborgarrådet Hellde´n redan gått ut med offentligt, prioritera cyklisters säkerhet och framkomlighet? Scooter-vakten på bilden väntade säkert 10 minuter – då kom bilisten och åkte iväg! Jag har sett liknande tidigare.
  • Om era p-vakter hade cyklar som arbetsredskap skulle ni bli tio ggr effektivare och de skulle omedelbart förstå vikten av fria cykelfält! Är du för tanken att p-vakter cyklar eller åker scooter längs cykelfälten?
  • AVARN verkar inte kunna skilja på dubbelparkering i cykelfält med stoppförbud och dubbelparkering i körfält (där det är tillåtet att lasta/lossa). Har era p-vakter fått den utbildning de behöver? Bil i cykelfält = lappa omedelbart!!! Det är  vid dubbelparkering i körfält, där det finns parkeringsrutor på insidan, som ni ska vänta 6-8 minuter innan ni ska sätta boten på bilrutan, enligt Avtalet.
  • Förutom att ni på Tk:s begäran gjorde en punktinsats i Sjöstan i vintras – har Tk hört av sig angående att ni inte följer Avtalet?
  • Efter 16.00 är det nästan omöjligt att få tag på p-vakter – det är då bilisterna är som hetast på att ställa sig i cykelfälten! Varför ÖKAR ni inte bevakningen efter 16.00, gärna med cyklande p-vakter?