En entreprenör med kran blockerade cykelstråket över Tranebergsbron utan tillstånd, och utsatte de cyklande för skaderisk. Efter att flera cyklande anmält entreprenören, lyckas arbetet stoppas.

160721 Foto Petra Larsson

160727 Foto: Anna Finnman

Fasadarbetet med kran som blockerade cykelstråket över Tranebergsbron är nu stoppat. Entreprenören saknade tillstånd, och utsatte de cyklade för stora risker.
Tänk om en entreprenör fått för sig att blockera hela väg 275 (Drottningholmsleden) för att utföra fasadrengöring på fastigheter, då hade sannolikt P4 radio Stockholm tagit upp det, och arbetet hade avbrutits första dagen. Och en entreprenör skulle nog inte ens komma på den tanken, det skulle ju blockera trafiken.
Det är Petra Larsson och Anna Finnman som med anmälan lyckas stoppa den farliga entreprenören.

160718 Foto/observation Petra Larsson

Efter arbetsdagen lämnades kranen utan varningsskyltar

Jonas Bohlin Tänk att jag pratade med dem som jobbade ett par gånger eftersom de i början tog bort varningsskyltarna på eftermiddagarna när de gick hem för dan och lämnade kranen oskyltad på nätterna. Slog mig aldrig att de inte ens hade tillstånd!

Ärendehantering

160718 Dokumenterad blockering, inga reflexer
16072x Klagomål inskickat SY1607210925BJP
160726 Felanmälan inskickad SY1607261928NME
16072x Arbetet stoppas av trafikkontoret

Uppdateringar

xxx