Bron över Enköpingsvägen mellan Rissne och Ursvik är belagd med aluminiumplåt. Plåten blir lätt hal, särskilt vid temperaturer runt nollan. Kurvor är fel utformade. Bron behöver byggas om.

Vilka är bristerna?

[texten uppdateras]

  • Aluminiumplåt som underlag ger inte tillräcklig friktion.
  • Aluminiumplåtarna lossnar, det blir håligheter, sticker upp, risk för punktering, personskador.
  • Flera kurvor är utformade fel
190917 Foto Peter Gustafsson

Hur har väghållaren löst problemet med halka?

Sundbyberg har löst problemet med att aluminium inte är ett godtagbart underlag med att sätta upp en skylt som varnar för halka.

foto Viktor Arnell

Ärendehantering

Kartlänk bro över Enköpingsvägen
När bron var nybyggd: Anmälan om att plåtarna blir hala
151110 Anmälan om lösa plåtar
190917 Anmälan om halka

Planerade åtgärder

I detaljplanen står följande: ”Sundbybergs stad planerar en förbättring för gående och cyklister längs hela planområdet.
Cykelbanor planeras för regional standard. I korsningen med Enköpingsvägen kommer det i framtiden att finnas möjlighet för gående och cyklister att korsa gatan i plan. En gång- och cykelbro byggs längs med Tvärbanebron över Enköpingsvägen.”

Kommentarer från cyklande

  • ”Svängen mot rissne är fel. Det är en 180-graderssväng. Många använder gräset för att få en lite större svängradie. Dock sker den nära ett räcke så svängen sker med dålig sikt vilket först det riskerar att bli krockar där. Varit nära flera gånger.”
  • ”Utöver halka, lutning och kurvor så är problemet med broarna att snöröjning och gatsopning ett antal gånger varje år drar bort delar av plåtarna vilket blottar stora hål eller vinklar upp vassa plåtbitar som riskerar att skada folk eller punktera cyklar.”
  • ”För några v sen fick jag hjälpa en gubbe att nå akut trafikfelanmälan i Sumpan. Han stod och vaktade en halvmeters plåtbit som stod rätt upp mitt på bron så ingen skulle köra in i den.”

Uppdateringar

190917
Anmälan om halka över bron.

2017
Ansvarig politiker i stadsbyggnadsnämnden skrev 13 november 2017 ”bron SKA ha ny beläggning innan vintern. Trust me on that!”.

160928
Ärende nr: [#531835] Ärendet registrerat: 2016-09-28 15:14

När bron var nybyggd
”jag felanmälde den när den var ny. Sladdade sidled in i räcket i svängen första gången jag cyklade utför den i regn.”