Ibland blockeras korsningar av fordon som kör mot rött eller gult och sedan fastnar mitt i korsningen. Det hindrar gång- och cykeltrafik, och skapar risker och otrygghet för gång- och cykeltrafik.

[texten uppdateras]
Går det att göra något åt detta? Är det meningsfullt att lägga tid på detta ärende? Sannolikt finns grund i problemet att staden till stor del ännu är utformad efter fordon som är ineffektiva med yta, alltså biltrafik. När fler och fler väljer yteffektiva trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik, kommer problemet med blockerade korsningar att minska? Eller kommer gång- och cykeltrafik blockera för varandra då?

Exempel på korsningar

Cykelpendlingsstråk korsning Strömbron/Strömgatan, video från Cyklistbloggen från 2012

Korsningen i Alvik

191015 Alvik

Abrahamsberg

191014 Abrahamsberg

Kan polisen sätta in åtgärder?

Är det meningsfullt att polisen lägger tid på detta? Finns smartare sätt? I Stockholms stad finns förslag om att kommunen själva skulle kunna utföra enklare trafikövervakning, är det en smartare lösning?

Går blockeringar att reduceras med trafikstyrning?

Kan anpassade tider för trafiksignaler reducera problemet med blockerade korsningar? Det finns i alla fall ett exempel på att det ger förbättringar, i detta exempel
”Jag märkte samma sak om man kör österut i korsningen Ringvägen/Götgatan—alltid ankommande bilar österifrån som svängde vänster över övergångsstället långt in på grönljusperioden, förmodligen för att de i rusningstrafik körde mot rött. Jag anmälde i Tyck Till-appen, de lovade att fixa, och voilà! En vecka senare var tajmingen omprogrammerad och inga mer vänstersvängande bilar täckte cykelbanan!! Magiskt!”

Kommentarer från cyklande

  • ”korsningen Hornsgatan-Långholmsgatan vid hållplatsen precis före Liljeholmsbron.”
  • ”Jag var med om en olycka pga detta beteende. Hörnet St Göransgatan/Mariebergsgatan. Hopplös korsning som alltid blockeras av bilar som kör mot rött.”
  • ”Jag märkte samma sak om man kör österut i korsningen Ringvägen/Götgatan—alltid ankommande bilar österifrån som svängde vänster över övergångsstället långt in på grönljusperioden, förmodligen för att de i rusningstrafik körde mot rött. Jag anmälde i Tyck Till-appen, de lovade att fixa, och voilà! En vecka senare var tajmingen omprogrammerad och inga mer vänstersvängande bilar täckte cykelbanan!! Magiskt!”

Ärendehantering

xxx

Uppdateringar

xxx