Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. De har kapacitet och erfarenhet av internationella, stora och komplicerade projekt.

Ju mer komplexa projekt, desto roligare utmaning

Skanska beskriver här om hur de arbetar med infrastrukturprojekt. Resan genom byggprocessen blir smidig tack vare Skanskas erfarenhet av komplexa stadsutvecklingsprojekt

Skanska driver systematiskt arbete för säkerhet

Skanska har ett systematiskt arbete för säkerhet. Oavsett hur komplicerat och stort ett projekt är, gäller samma högt ställda krav på säkerhet. Målet är att vara ledande i branschen. ”Vi arbetar säkert eller inte alls”. Under safety week 2019 nämns också förmågan att lära av erfarenheter.
Läs mer här

Läs mer om Skanskas stora projekt

2019: Pris i kategorin Building design, large projects
Länk

2016 Skanska bygger tunnelbana i New York, ett komplext jätteprojekt.
Läs mer här

2006 Skanska bygger Storbritanniens största nya sjukhus
Läs mer här