Cyklande trafikanter tvingas ut i mötande motortrafik vid Medborgarplatsen när Peab bygger om.

191216 omledning saknas

Trafikanter med funktionsvariationer, tex med armcykel får mycket svårt att passera, då en kantsten ska passeras. Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp får svårt att passera över trottoarkanten.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

191116 Cyklandeombud frågar Peab om det är deras arbete

Uppdateringar

200109
Peab har åter blockerat utan rätt avspärrning

191216
Peab svarar på Facebook.

191216

191116
Peab spärrar av utan rätt avstängning och omledning