Åter har en cyklande trafikant skadats och åkt ambulans efter olycka i farligt underdimensionerade kurvan vid Alvik. Trots uppmaningar sedan många år har staden och trafikverket ännu inte börjat bygga, utan fortsätter att utreda.

Under många år har cyklande trafikanter uppmärksammat staden på den underdimensionerade och mycket farliga kurvan vid Alvik. Ändå har utredningar dragit ut på tiden, och ingen ombyggnation är påbörjad. Vem är det inom trafikverket som förhalar och fördröjer processen? Hur kan det ta så lång tid att utreda? Det prioriterade cykelstråket hör till Trafikverket, de är väghållare här. Så innan Stockholms stad kan göra något måste först trafikverket utreda och godkänna. Västerort växer så det knakar, nya bostadsområden byggs i Västerort i hög takt, vilket ställer ökade krav på transportmöjligheter. Den stadsplaneringen är gjord långt tillbaka i tiden. Så behovet att bygga godtagbar standard på cykelstråket över Tranebergsbron borde rimligen varit känt i upp till 10 år.

Trafikkontoret: ”Gående ska se sig för”

Trafikkontorets servicehandläggare har ett tydligt utbildningsbehov om cykeltrafik, och vilka krav som ställs för att cykelinfrastruktur ska hålla grundläggande standard. När en cyklande skickar in anmälan om Alvikskurvan svarar trafikkontoret ”Det som krävs på platsen är att cyklister och gånde visar hänsyn till varandra. Cyklister måste anpassa hastigheten efter de omständigheter som råder och gående ska se för sig.” 

Det som krävs på platsen är att cyklister och gånde visar hänsyn till varandra. Cyklister måste anpassa hastigheten efter de omständigheter som råder och gående ska se för sig. 

Nu har ju varken trafikkontoret eller trafikverket skyltat att kurvan är underdimensionerad och att risken för personskador är stor. Inte heller finns varning för att buskar inte har klippts, och därför är sikten skymd. Det finns ingen skylt som uppmanar att leda cykeln förbi kurvan för att ha tillräckliga säkerhetsmarginaler. Trafikkontorets svar att det är trafikanterna som ska se sig för är häpnadsväckande.

Cyklandeombud skickar besiktning 2015 till trafikkontoret

Lokalpress har skrivit om den farliga kurvan flera gånger

 

190618 länk
180927 Länk
181002 länk

Ett ärende för trafikverket först när det berör biltrafiken

Det blir tydligt att trafikverket inte anser sig ha något med cykeltrafik att göra. Kurvan i Alvik blir ett ärende för trafikverket först när det berör biltrafiken.
”Om bilvägen ska användas blir det även en fråga för Trafikverket, då det leder till konsekvenser för biltrafiken som redan är hårt belastad.” säger enhetschefen för strategisk planering på Trafikverket.

Trafikverkets enhetschef verkar inte förstå fördelarna med yteffektiva trafikslag som cykel. Att framkomlighet ökar för biltrafik när fler vågar välja cykel för vardagstransport, först då blir det färre bilar. Det verkar som att trafikverket inte förstår sambandet att rätt byggd cykelinfra flyttar trafikanter till yteffektiva trafikslag, och då ökar framkomligheten för kvarvarande biltrafik. Hur ska då trafikverket kunna göra en trafikanalys, om de inte räknar in det?

Att ta ett körfält från biltrafiken kan anses färdigutrett

Eftersom körfältet för biltrafik närmast cykelbanan har varit avstängt ett år, så finns redan all data som kan behövas, för att kunna göra om det till cykelbana.

190612 Har varit avstängt ett år

Ytterligare vittnesmål om olyckor

  • 190702 ”blev själv nerkörd där i maj förra året när två cyklister framför frontalkrockade 😡”
  • ”Jag var nära att smälla i samma kurva med dottern i cykelvagn för ett par veckor sedan. Anmälde i Tyck Till om att det är omöjligt att mötas säkert om man möter både cyklist och fotgängare samtidigt. Det får inte plats och kurvan är farlig. Idag fick jag svar. Blev skriven på näsan om att anpassa hastigheten” 

Ärendehantering

2015 Cyklandeombud skickar besiktning av Alvikkurvan samt underdimensionerade påfarten upp på Tranebergsbron till trafikkontoret.
190618 Trafikkontoret och trafikverket uppger 2021 som möjlig byggstart.
190701 Cyklande xxx felanmäler SY1907012154EWA
190710 Trafikkontoret svarar att ”gående ska se sig för”

Uppdateringar

190710
Trafikkontoret svarar till cyklande xxx
Hej xxx, Tack för att du hörde av dig! Det är så klart tråkigt att höra att ni råkade ut för det, vad bra att ingen kom till skada. Platsen du nämner är en delad gång- och cykelbana. Det som krävs på platsen är att cyklister och gånde visar hänsyn till varandra. Cyklister måste anpassa hastigheten efter de omständigheter som råder och gående ska se för sig.  Återigen, tack för din synpunkt. Vi sparar alla synpunkter vi får in och tar dem med oss i trafiksäkerhetsarbetet framöver. Med vänlig hälsning
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms Stad

190704
Cyklandeombud klipper buskarna som tvingar ut gående i cykeltrafiken. 

190630
Buskarna i kurvan är fortfarande inte klippta

190701
Cyklande xxx nära krock, felanmäler, SY1907012154EWA
”Kurvan vid måleributiken i Alvik är ökänd och fullständigt livsfarlig. Jag cyklade med min 2-åring i vagn idag och fick möte samtidigt som det var en fotgängare i kurvan. Man har ingen sikt här så det hjälper föga att sakta in. Det kunde ha slutat riktigt illa, men vi klarade oss med rejält adrenalinpåslag och skrik. Det är för smalt för att ens mötas normalt. Hur kan ni acceptera så undermålig och farlig infrastruktur? Den olyckan hade inte varit någon annans fel än ert. Måste någon dö på platsen innan ni åtgärdar detta?” 

190618
Trafikkontoret lovar att direkt klippa buskar som tvingar ut gående på cykelbanan, och skymmer sikt i kurvan. Länk Stockholm direkt

190611
Olyckan inträffar Alvikkurvan.

2015

Cyklandeombud lämnar besiktning av Alvikskurvan till trafikkontoret.