Intill stadshuset längs Norr Mälarstrand är en körriktning avstängd på det prioriterade cykelstråket. Men skylt om väjningsplikt för mötande saknas. Eftersom det är en högtrafikerad huvudled för cykeltrafik borde dubbelriktad omledning eftersträvas.

För biltrafik används skylt för väjningsplikt i möte

Skylten för väjningsplikt i möte heter B7. I exemplet nedan för en liten lokalgata, både B7 och stora rejäla X1. Inget av dessa finns på huvudled för cykel med högt trafikflöde.

Ärendehantering

Kartlänk
190610 Vägarbetet etableras
190707 Förslag till trafikkontoret SY1907072232WUU

190610 Sergeanter används här, men X1 är bättre kartlänk

Läs mer om brister vid vägarbeten på cykelbanor

Uppdateringar

190707
Synpunkt skickad till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Idé har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1907072232WUU.
Din beskrivning: Hej tack för allt som görs för trafiken i Stockholm.
Detta vägarbete tror jag är avslutat. Min synpunkt är att på huvudled för cykeltrafik med höga flöden bör dubbelriktning eftersträvas. Här saknas dessutom B7 och X1.
se bilder och läs mer här
https://cyklandeombud.se/vagarbete/omledning-utan-plats-for-mote-2/
med vänlig hälsning 
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö.

190612
Varningsskylt avsmalnande väg ställs upp. Bra men skylt för väjningsplikt för möte saknas fortfarande.

190612 avsmalnande väg190610 Första observation. Entreprenör visar TA-plan, bredden stämmer.