Åter har en cyklande trafikant skadats och åkt ambulans efter olycka i farligt underdimensionerade kurvan vid Alvik. Trots uppmaningar sedan många år har staden och trafikverket ännu inte börjat bygga, utan fortsätter att utreda.

Under många år har cyklande trafikanter uppmärksammat staden på den underdimensionerade och mycket farliga kurvan vid Alvik, och i princip hela Tranebergsbron. Ändå har utredningar dragit ut på tiden, och ingen ombyggnation är påbörjad. Vem är det inom trafikverket som förhalar och fördröjer processen? Hur kan det ta så lång tid att utreda? Det prioriterade cykelstråket hör till Trafikverket, de är väghållare här. Så innan Stockholms stad kan göra något måste först trafikverket utreda och godkänna. Västerort växer så det knakar, nya bostadsområden byggs i Västerort i hög takt, vilket ställer ökade krav på transportmöjligheter. Den stadsplaneringen är gjord långt tillbaka i tiden. Så behovet att bygga godtagbar standard på cykelstråket över Tranebergsbron borde rimligen varit känt i upp till 10 år.

Trafikkontoret: ”Gående ska se sig för”

Trafikkontorets servicehandläggare har ett tydligt utbildningsbehov om cykeltrafik, och vilka krav som ställs för att cykelinfrastruktur ska hålla grundläggande standard. När en cyklande skickar in anmälan om Alvikskurvan svarar trafikkontoret ”Det som krävs på platsen är att cyklister och gånde visar hänsyn till varandra. Cyklister måste anpassa hastigheten efter de omständigheter som råder och gående ska se för sig.” 

Det som krävs på platsen är att cyklister och gånde visar hänsyn till varandra. Cyklister måste anpassa hastigheten efter de omständigheter som råder och gående ska se för sig. 

Nu har ju varken trafikkontoret eller trafikverket skyltat att kurvan är underdimensionerad och att risken för personskador är stor. Inte heller finns varning för att buskar inte har klippts, och därför är sikten skymd. Det finns ingen skylt som uppmanar att leda cykeln förbi kurvan för att ha tillräckliga säkerhetsmarginaler. Trafikkontorets svar att det är trafikanterna som ska se sig för är häpnadsväckande. Det är inte i linje med stadens styrande dokument, och inte i linje med regeringens uppdrag för ökad och säker cykling.

Cyklandeombud skickar besiktning 2015 till trafikkontoret

Lokalpress har skrivit om den farliga kurvan flera gånger

190618 länk
180927 Länk
181002 länk

Ett ärende för trafikverket först när det berör biltrafiken

Det blir tydligt att trafikverket inte anser sig ha något med cykeltrafik att göra. Kurvan i Alvik blir ett ärende för trafikverket först när det berör biltrafiken.
”Om bilvägen ska användas blir det även en fråga för Trafikverket, då det leder till konsekvenser för biltrafiken som redan är hårt belastad.” säger enhetschefen för strategisk planering på Trafikverket.

Trafikverkets enhetschef verkar inte förstå fördelarna med yteffektiva trafikslag som cykel. Att framkomlighet ökar för biltrafik när fler vågar välja cykel för vardagstransport, först då blir det färre bilar. Det verkar som att trafikverket inte förstår sambandet att rätt byggd cykelinfra flyttar trafikanter till yteffektiva trafikslag, och då ökar framkomligheten för kvarvarande biltrafik. Hur ska då trafikverket kunna göra en trafikanalys, om de inte räknar in det?

Att ta ett körfält från biltrafiken kan anses färdigutrett

Eftersom körfältet för biltrafik närmast cykelbanan har varit avstängt ett år, så finns redan all data som kan behövas, för att kunna göra om det till cykelbana.

190612 Har varit avstängt ett år

Ytterligare vittnesmål om olyckor

  • 190702 ”blev själv nerkörd där i maj förra året när två cyklister framför frontalkrockade 😡”
  • ”Jag var nära att smälla i samma kurva med dottern i cykelvagn för ett par veckor sedan. Anmälde i Tyck Till om att det är omöjligt att mötas säkert om man möter både cyklist och fotgängare samtidigt. Det får inte plats och kurvan är farlig. Idag fick jag svar. Blev skriven på näsan om att anpassa hastigheten” 

Ärendehantering

2015 Cyklandeombud skickar besiktning av Alvikkurvan samt underdimensionerade påfarten upp på Tranebergsbron till trafikkontoret.
190618 Trafikkontoret och trafikverket uppger 2021 som möjlig byggstart.
190701 Cyklande xxx felanmäler SY1907012154EWA
190710 Trafikkontoret svarar att ”gående ska se sig för”
2020-03-13 Cyklandeombud frågar Trafikverket vad de tänker göra och när, angående Tranebergsbron och Alvikskurvan.
2020-03-16 Trafikverket hänvisar till Stockholms stad
2020-03-16 Trafikroteln svarar på twitter
2020-08-29 TK tjänsteutlåtande upprustning

Uppdateringar

2021-09-30
Trafiknämnden har beslutat om byggstart enligt tjänsteutlåtandet.

2020-08-29
Tjänsteutlåtande från trafikkontoret hur hela sträckan kan byggas om.
Läs tjänsteutlåtandet här

2020-03-16
Trafikroteln svarar

(1/4) Dialog mellan staden och Trafikverket om breddning har pågått sedan 2017. Trafikkontoret har presenterat ett konkret förslag på breddning till Trafikverket i september 2019. I december 2019 uppvaktade Trafikroteln Trafikverket om att genomföra en breddning.

(2/4) Runt årsskiftet skedde även samråd mellan Trafikkontoret och Trafikverket om en breddning. Trafikverket har därefter återkommit och vill att Sthlms stad (Trafikkontoret) gör en trafikutredning gällande effekterna av att ta bort yta för bilar för att kunna bedda för cykel.

(3/4) En sån utredning pågår just nu. Prel. klar under året. 
Dock har de körfält ut ur Alviksrondellen som i så fall skulle tas bort (ett av fem körfält som finns idag) redan varit avstängt i två års tid.

(4/4) Staden kommer alltså att genomföra en trafikutredning, dock är en trafikutredning för att göra beräkningar av effekterna på trafiken när man tar bort det femte körfältet inget man initialt bedömt att det behövts just då detta körfält nyligen redan varit avstängt i två år.

Och avslutningsvis: Den smala kurvan ligger delvis på Trafikkontorets & delvis på Trafikverkets mark, men för att bredda behöver man ta utrymme av gatan på den sida som tillhör Trafikverket. Med andra ord är staden beroende av Trafikverket för att göra förbättring på denna plats.

2020-03-16
Svar från Trafikverket
Hej Jon och alla!
Det pågår ett arbete och en dialog med Stockholms stad där vi diskuterar olika lösningar för hela sträckan av Drottningholmsvägen mellan Alviksplan och Ulvsundaplan. Det pågår fortfarande utredningar för att se vad som är möjligt ochnär dessa är klara kommer vi fortsätta dialogen. Alla alternativ som staden har tagit fram kommer i olika grad att förbättra gång- och cykeltrafik, men de behöver som sagt utredas närmare för att se vilka lösningar som är genomförbara.
Har ni fler frågor kring detta kan ni kontakta Stockholms stad. Deras kontaktuppgifter finns här: https://start.stockholm/kontakta-oss/.
/Jnnnn, Kontaktcenter
samt
”Det är kommunen som driver detta arbete och det är dom som ska ta fram utredningen. De har bäst koll på tidsplanen och hur arbetet framskrider.”
samt
”Hej igen Jon!
Vi välkomnar de förslag som Stockholm stad lämnat in och ställer oss positiv till en utveckling av cykelbanan invid Tranebergsbron. Innan vi kan gå vidare med de förslag som presenteras behöver en analys lämnas in tillsammans med förslaget. Det för att se hur ändringar på plats kan påverka trafiksystemet i hela den västra delen av Storstockholm och påverka fungerande och hållbara transportsystem som kollektivtrafiken. Vi väntar på att Stockholm stad ska inkomma med analysen.
/Jnnnn”
samt
”Vi på Trafikverket har inga problem med att släppa ifrån oss mark och har även erbjudit Stockholms Stad att ta över väghållaransvaret för den sträckan. Hur de förhåller sig till det vet vi inte. Här behöver vi hänvisa er till Stockholms Stad.
/Jnnn”

2020-03-13
Cyklandeombud frågar Trafikverket hur och när de tänker åtgärda Tranebergsbron och kurvan vid Alvik.
Hej! Vad tänker ni göra och när, åt den dokumenterade farliga gång- och cykelbanan vid Alviksplan? Och hela Tranemergsbron? Det finns inte plats för cyklande att mötas utan att använda gångbanan. Trafiksäkerhetsriskerna och framkomlighetsproblemet är känt sedan många många år, och det finna ännu inte ett beslut att börja bygga grundläggande standard över Tranebergsbron med dess påfarter. Trafikverket har ju regeringens uppdrag för ”ökad och säker cykling”.

190710
Trafikkontoret svarar till cyklande xxx
Hej xxx, Tack för att du hörde av dig! Det är så klart tråkigt att höra att ni råkade ut för det, vad bra att ingen kom till skada. Platsen du nämner är en delad gång- och cykelbana. Det som krävs på platsen är att cyklister och gånde visar hänsyn till varandra. Cyklister måste anpassa hastigheten efter de omständigheter som råder och gående ska se för sig.  Återigen, tack för din synpunkt. Vi sparar alla synpunkter vi får in och tar dem med oss i trafiksäkerhetsarbetet framöver. Med vänlig hälsning
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms Stad

190704
Cyklandeombud klipper buskarna som tvingar ut gående i cykeltrafiken. 

190630
Buskarna i kurvan är fortfarande inte klippta

190701
Cyklande xxx nära krock, felanmäler, SY1907012154EWA
”Kurvan vid måleributiken i Alvik är ökänd och fullständigt livsfarlig. Jag cyklade med min 2-åring i vagn idag och fick möte samtidigt som det var en fotgängare i kurvan. Man har ingen sikt här så det hjälper föga att sakta in. Det kunde ha slutat riktigt illa, men vi klarade oss med rejält adrenalinpåslag och skrik. Det är för smalt för att ens mötas normalt. Hur kan ni acceptera så undermålig och farlig infrastruktur? Den olyckan hade inte varit någon annans fel än ert. Måste någon dö på platsen innan ni åtgärdar detta?” 

190618
Trafikkontoret lovar att direkt klippa buskar som tvingar ut gående på cykelbanan, och skymmer sikt i kurvan. Länk Stockholm direkt

190611
Olyckan inträffar Alvikkurvan.

2015

Cyklandeombud lämnar besiktning av Alvikskurvan till trafikkontoret.