Vägarbete tvingar ut cyklande i tung trafik och ramper saknas helt. Seniorcyklar, armcyklar och trehjuliga lastcyklar med barn och matkassar kommer inte förbi alls. 

Mattias Bäcklund har felanmält och tagit bilder på ett vägarbete längs Norrbyvägen i Bromma. Cyklande tvingas ut i tung trafik på ett farligt sätt, och ramper upp och ner på kantstenen saknas helt. Ingen omledning för cyklande är gjord. Äldre cyklande, cyklande med funktionsvariationer, trehjuliga lastcyklar med barn och matkassar kan inte passera här.

Position: Norrbyvägen nordost om Ulvsundaleden
Det farliga vägbygget påbörjades sannolikt fredag 30/10, och fortfarande saknas omledning och hänvisning för cyklande tisdag 3/11.
Gående fick en hänvisning måndag 2/11.
Trafik P4 Stockholm via twitter.