Det prioriterade cykelstråket vid Rålambshov blockeras av stora lövhögar, utan varselskyltning av entreprenören Svevia. 

Även denna höst använder entreprenören det prioriterade cykelstråket som uppsamlingsplats för löv från Rålambshovsparken. Ingen omledning för cykeltrafiken är gjord, och inga varningsskyltar finns uppsatta. Bild och observation av Helena Sahlén.

Vi ringer upp arbetsledaren på Svevia parkdrift, med ansvar för Kungsholmen och Östermalm. De lovar att prata med lagbasen för arbetet. Jag påminner att det är prioriterat cykelstråk, och att rätt skyltar måste användas vid arbete på cykelbana.
Arbetsledaren säger att de inte har tillåtelse att köra på gräsmattan med det fordon som ska hämta löv.

Förslag på lövupptagning i park utan att använda cykelbana som upplagsplats

Jag mailar arbetsledaren förslag på hur en kan samla upp löv på gräsmattan bredvid GC-banan, tex på pressenning med ”stoppkant”. Lövstopp kan anordnas om pressening läggs upp mot ca 1m högt mobilt gallerstaket. Då går det att lyfta färdiga paket med löv likt ”big bag” direkt till större fordon, och löven behöver aldrig ligga på cykelbanan.

Ärendehantering

2015-11-02 Svevia parkdrift telefon
Mail till Svevia arbetsledare och Trafikkontoret 151102 ärendenummer KC-1782434.
Trafik P4 Stockholm via twitter

Läs mer om lövhalka

xxx

Uppdateringar

Foto Björn Hasselblad