Vid cykelbanan Herrhagsvägen i Tallkrogen utesluts föräldrar som skjutsar barn med cykelsläp och lastcykel. Cyklande med funktionsvariationer utesluts också. Ser du möjligheterna heter Stockholms stads nya papperskampanj. 

Foto och observation Erik Dalén

Enligt Stockholms stads nya papperskampanj är det redan enkelt och säkert att cykla i Stockholm. Det behövs bara lite finputsning, så det blir ännu bättre. I verkligheten ser det annorlunda ut. Endast en procent (1%) uppfyller godtagbar standard på cykelstråken. Så antingen ljuger kommunikationsavdelningen medvetet, eller så saknar de kunskap om cykeltrafik, och kunskap om läget i Stockholm för de cyklande. Att kommunikationsavdelningen saknar input på att Stockholms cykelinfrastruktur och dess underhåll har stora brister stämmer inte. Kommunikationsavdelningen får rapporter om systematiska brister via dokumentation i stora kartläggningar från de som själva har däcken i asfalten.

Erik Dalén har gjort observationen vid Herrängsvägen i Tallkrogen. Förutom att föräldrar som skjutsar barn utesluts, samt yrkesmässiga transporter med lastcykel, samt cyklande med funktionsvariationer, saknas rätt målning i gatan.
Dessutom är det svårt att förstå för cyklande hur det är tänkt här.

Vad gäller här? Ska cyklister lämna företräde till fotgängare på övergångstället och sedan vice versa på cykelvägen efter?Hur är det med trafiksignalen, gäller den cyklister som korsar här?

Vi tar och kollar lite hur Stockholms stad i dagsläget ligger till i att prioritera cykling på denna plats. Följ med i Google maps street view. 

Cykelbanans anslutning från Oppundavägen, inga skyltar om att det är cykelbana, ingen hänvisning vart asfalten tar vägen, trottoarkant som utesluter cyklande.

Cykelbanans anslutning från Mörkövägen, stora betongfundament spärrar av cykelbanan, och dessutom utan reflexer så det är risk för allvarliga personskador i mörker. Noll poäng. Krångligt om ens möjligt för föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp eller lastcykel.

Cykelbanans anslutning från Tallkrogsplan, inga skyltar om cykelbana, hänvisning om var asfalten tar vägen, och en trottoarkant som utesluter cyklande.

Cykelbanans anslutning från Torögatan, inga skyltar om cykelbana, ingen hänvisning var asfalten leder.

Läs mer