På Liljeholmsbron stod denna reklamtavla fastlåst och blockerade cykeltrafiken. Risk för personskador när reklamskyltar placeras på cykelbanor. 

Foto/observation Viktor A

Superlokala cyklandeombuds facebooksida har Viktor A rapporterat om en reklamskylt på Liljeholmsbron. Frågan är var detta ska anmälas, till trafikkontoret eller polisen?
Cykelbanan är underdimensionerad, så varje decimeter är avgörande för framkomligheten och säkerheten.

Ärendehantering

Ärendenummer trafikkontoret SY1606271506MSM
160627 Fråga skickad till trafikkontoret om det är polis eller trafikkontoret som handlägger ärenden med reklam på cykelbanor/cykelfält
160627 Meddelande skickat till företaget Stockholm massage academy AB.
160627 Företaget svarar att de ska åtgärdas snarast.
160630 Svar från trafikkontoret markupplåtning.

Stockholms stad ger inte tillstånd för denna typ av reklam.

”Tyvärr kan du inte få tillstånd för vare sig vippskylt, trottoarpratare eller sandwichskylt med hänsyn till framkomligheten för gående och framförallt synskadade. Du själv som butiks-/restauranginnehavare har ansvar för om någon skadar sig på din skylt. Du kan bli dömd för vållande till kroppsskada enligt 3 kap 8 §, och skadeståndsskyldig.”

Läs mer

Uppdateringar


160630 Svar från trafikkontoret markupplåtning

Tack för din synpunkt!
Reklamskyltarna som du beskriver står olovligt och trafikkontoret upplåter inte för den typen av skyltar. Det är en polisiär fråga och jag har skickat en kännedomskopia till dem.
Med vänlig hälsningnnnnMarkupplåtare

160628 Skylten är nu hopfälld och inkilad längs räcket.

Foto Niklas M

160627 Skylten flyttad till gångbanan, men där är den lika farlig och fortfarande inte tillåten. Gångtrafik tvingas då ut i cykelbanan.