Då och då skrivs inlägg i olika forum om att cyklande gnäller. För Superlokala cyklandeombud handlar det tvärtom om ett metodiskt, resultatinriktat och långsiktigt arbete lokalt och specifikt i Stockholms län för att öka vardagstransporter med cykel.

I facebookgruppen Cykla i Stockholms län rapporteras timme för timme observationer om brister i cykeltrafiken. Gnäll är något helt annat. Gnäll är att klaga utan att vilja förändra, gnäll är att klaga när standarden redan är hög. Att kalla resultatinriktat arbete för gnäll är att förminska det oumbärliga arbete som görs, som om cykelinfrastrukturen redan är tillräckligt bra. I verkligheten är det tex bara 1% av regionala cykelstråk som uppfyller grundläggande standard.
De som kallar detta metodiska arbete för gnäll har kanske ännu inte förstått potentialen med vardagstransporter med cykel, vilka samhällsekonomiska vinster som finns, vad som styr i vilken utsträckning medborgarna kan tänka sig att flytta sina vardagstransporter till cykel och hur forskningen om cykeltrafik ser ut. De som kallar gruppens arbete för gnäll tror kanske att vardagstransporter med cykel kan lösas med starka ben, positiv inställning, rätt karaktär och rätt körteknik.

Fortsätt att göra dina observationer och lägg upp i facebookgruppen Cykla i Stockholms län. Ditt arbetet är ovärderligt! Fortsätt skicka klagomål till din kommun i den mån du hinner. Alla insatser är värdefulla. Varje gång en observation eller klagomål delas här i gruppen blir arbetet mer effektivt och samordnat. Erfarenheterna blir publika och kan användas av media, bloggar, trafikplanerare, politiker och förvaltningar.

läs mer

Vad behöver göras