Entreprenören Serneke använder amatörmetoder istället för yrkeskunskap på Stockholms mest trafikerade cykelstråk i slutet på Götgatsbacken. TA-planen följs inte. Denna lekstuga skulle givetvis inte tillåtas på Essingeleden eller centralbron.

Ingen TA-plan finns för plastbanden. Foto/observation Rikard

Det börjar med att entreprenören Serneke spärrar av cykelstråket med plastband, istället för att göra en riktig omledning med pilar och hänvisningar. Ingen TA-plan finns för detta. Cyklandeombud ringer upp en arbetsledare på Serneke som svarar ”vi har inget med pilar att göra”.

”Vi har inget med pilar att göra”

Trafikkontorets avdelning för markupplåtelse hittar inget tillstånd, polisen hittar  heller inget tillstånd. Däremot finns en TA-plan. TA-planen följs inte av entreprenören Serneke, inte i etableringsfasen och inte efter etablering heller. Skyltar som informerar om kommande bygge några veckor innan byggstart har heller inte använts. Det brukar vara vanligt vid större huvudstråk.

Serneke använder amatörmetoder för omledning av Stockholms mest trafikerade cykelstråk.

Efter att arbetsplatsen är etablerad följs fortfarande inte TA-planen. Serneke struntar helt i yrkesmässiga lösningar och väljer hobbylösningar. De målar lite med sprejfärg på ett hörn som sticker ut, istället för rätt skyltar. Staket som spärrar av saknar pilar och reflexer.

Skyltar för gångtrafik från slussen saknas.

Räcker singelkörfält för Stockholms mest trafikerade cykelstråk? Har trafikkontoret gjort en analys av trafikflödet?

De cykelfält som nu finns på totalt 3,5 meter klarar bara en cyklande i varje körriktning, och södergående trafik uppför backen blockeras dessutom av en betongfot. Här behövs minst dubbla led med cyklande i varje körriktning för att klara framkomligheten. Första dagen utan skyltar som krävs enligt TA-planen orsakade kaos, cykelstråket fylldes av gångtrafik.
Med ytterligare en meter, alltså 4,5 meter, skulle framkomligheten kunna fördubblas. Med 4,5 meters bredd finns plats för två cyklande i varje körriktning. 

”Fullt med fotgängare på vägen hem. Folk som kommer nere från bussarna vid Södermalmstorg rundar bara träbaracken och fortsätter. Som på Arsenalsgatan.”

Foto/observation Cyklistbloggen/ Christian Gillinger

Räcker ytan för gångtrafik när uteservering tar halva bredden på gångbanan?

Vad gör trafikkontoret?

Trafikkontoret är medvetna om att byggföretag ofta brister i kunskap om omledning av trafik. Dessutom har trafikkontorets handläggare otillräcklig tid för att hinna kontrollera TA-planer på plats. Detta är arbetsledningen på trafikkontoret väl medvetna om. Här borde således trafikkontoret ge sina handläggare extra möjligheter att kontrollera kunskapsnivå för byggföretag, när det handlar om Stockholms mest trafikerade cykelstråk, samt kontrollera utförande på plats. Alternativt låta ett särskilt företag sköta omledningen. Platsen är att jämföra med Essingeleden för biltrafik, eller Centralbron för biltrafik. Där skulle givetvis ingen få för sig att dra ett plastband rakt över vägen utan rätt omledning.

Läs mer om arbetsplatser på cykelbanor

 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelväga
 • Ärendehantering

  160908 Anmälan mailad till trafikkontoret, ärendenummer SY1609081228XRL
  160908 Mail till entreprenören Serneke med rekommendation att anlita extern kompetens omedelbart för omledningen av trafiken.
  160909 Sernekes arbetschef svarar, men förstår inte att etableringen gjordes fel.
  160926 Trafikkontoret svarar efter 2 veckor om blockerande uteserveringen.

  Uppdateringar

  160926
  Efter nästan tre veckor kommer ett livstecken från trafikkontoret, trots att det är Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Men ingen direkt handling, de bara skickar synpunkten vidare till polisen.

  Hej,
  Det finns ett utfärdat polistillstånd för uteservering på denna yta sedan tidigare. Jag vidarebefordrar dina synpunkter då det är polisen som kan återkalla tillstånd. De tittar på platsen utifrån trafik, ordning, säkerhet.

  Med vänlig hälsning,
  xxxx xxxx, markupplåtare
  Trafikkontoret

  160913 Avspärrning enligt TA-planen av gångtrafik saknas fortfarande, gående väljer cykelbanan istället.

  Uteserveringen som blockerar halva gångtrafiken är fortfarande kvar. Bredden tillåter knappt mötande gångtrafik, och än mindre två mötande med barnvagn.

  Entreprenören misslyckas med tydlig omledning, gångtrafikanter väljer cykelbanan istället.

  160909 Replik från Cyklandeombud

  Hej nnn tack för svar.


  Självklart behövs yta för ett arbete, men det ska ske yrkesmässigt, och här har Serneke arbetat utan yrkeskunskaper. Har personalen rätt utbildning eller var det nonchalans som var orsaken till att etableringen gjordes fel?

  Med vänlig hälsning  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

  160909 Sernekes arbetschef svarar

  Hej Jon
  Vi har också uppmärksammat några brister som vi jobbar med idag att lösa. Vi har för avsikt att innan dagens slut fått alla lösa trådar på plats så vår etableringar i enlighet med godkänd TA plan. Det är ju som du förstår inte vår avsikt att ställa till onödiga problem för våra trafikanter, men vi är tvungna att ta delar av gatan i anspråk för att kunna genomföra entreprenaden som i förlängningen kommer stockholmarna till gagn
  Med vänlig hälsning, nnn nnn Arbetschef SERNEKE 

  160908 Trafikredaktionen P4 uppmärksammar trafikstörningen

  TA-planen