Vid ombyggnad eller nyproduktion gör entreprenörer i Stockholm ofta farliga omledningar och farliga skyltningar. Därför kan utbildning för beställare och entreprenör vara bra som vite. Nu har VTI precis avslutat ett arbete kring just risker för cyklande vid gatuarbeten.

Arbetet är ett samarbete mellan VTIs Anna Niska och Koucky & partners. Det är ännu ej publicerat på VTI.

Svar från Koucky & partners:

Koucky har precis avslutat ett arbete tillsammans med Anna Niska som handlar om cyklister i byggskede. Rapporten kommer strax att komma ut i tryckt version på deras hemsida. En av slutsatserna är att det krävs en hel del metodutveckling, även i de fall där beställaren och entreprenören verkligen har försökt ta hänsyn till cyklister är det svårt eftersom det mesta dagens metoder är utvecklade för biltrafik och det går inte att bara översätta dem till cykeltrafik.
Den ursprungliga planen med det arbetet var att det skulle mynna ut även i utbildningar/föreläsningar för entreprenörer. Jag tror att kurser/bevisad kompetens hade passat bättre i upphandlingsskedet än i efterhand i form av vite. Vi erbjuder dock gärna utbildningar om efterfrågan finns.