Här testar jag en gemensam blogg för nätverket cyklandeombud i Stockholms län. Tanken är att cyklande driver ärenden superlokalt, eftersom Stockholms stad inte aktivt kontrollerar cykelstråk och cykelinfrastruktur.

Bli superlokalt cyklandeombud du också.

Maila cykelpendlahasselby@gmail.com eller kommentera här.

Vad gör ett superlokalt cyklandeombud?

Superlokala cyklandeombud i StorStockholm samlar och driver ärenden om felaktigheter superlokalt.  Inom Stockholm stad finns idag inte organisation för aktiv kontroll och uppföljning av cykelinfra.  Välj en lokal cykelsträcka/område att bevaka. Driv /följ upp ärenden, kontakta entreprenörer och diskutera viten/utbildning vid behov. Eftersom det finns så mycket som är eftersatt är enda sättet initialt att dela upp arbetet på så många som möjligt. Om flera vill driva ärenden på samma sträcka/område blir det ännu bättre. Sen kanske vi kan samordna som ombudsgrupp. Superlokala cyklandeombud behöver också samarbeta med andra aktörer som Naturskyddsföreningens cykelgrupp i Stockholms län, Cykelfrämjandet i StorStockholm med flera.