Huvudleden för cykeltrafik vid Arsenalsgatan blockerades helt av en container av entreprenören Wiklunds Åkeri. För cyklande i Stockholms län är det en signal att ”cykla hur du vill, cykelbanor kan vara blockerade när som helst utan hänvisning”.

Foto/observation Mats L

Brister i omledning och hänvisning på arbeten på cykelbanor är en återkommande och systematisk brist. Både för framkomligheten och när det gäller risker för personskador. Trafikkontoret förnekar delvis bristerna trots kartläggning med dokumentation svart på vitt. Trafikroteln svarar att det inte finns några generella kompetensbrister. Ingen har ännu räckt upp handen och sagt, ”det här återkommande problemet ska vi åtgärda”

Kartlänk

Vardag för cyklande i Stockholms län

Att arbeten och leveranser måste göras är givetvis helt naturligt i en stadsmiljö. Men dessa behöver ske yrkesmässigt och enligt stadens styrande dokument att prioritera gång och cykeltrafik. Idag prioriteras oftast motortrafiken, för att kompetens om cykeltrafik till stor del saknas.

Foto Mats L

Arbetet vid Arsenalsgatan påbörjades september 2015. Här borde Stockholms stad krävt av entreprenören att genomgå särskild utbildning om cykeltrafik innan arbetsplatsen etablerades.

170422

170208 Foto/observation Cyklistbloggen

160524 Foto/observation Helena S F

Ärendehantering

Entreprenör MVB AB projektbeskrivning

150810 Anmälan till trafikkontoret om farligt plank KC-1679683
170422 Anmälan till trafikkontoret SY1704241228XPR
170502 Anmälan till trafikkontoret från Cyklandeombud SY1705031008EDB
Fråga ställd till MVB AB på deras facebooksida
170509 Svar från TK

Läs mer om arbeten på cykelbanor

Pendlingsstråk för cykeltrafik

Uppdateringar

170509 Svar från trafikkontoret

Hej och tack för dina synpunkter gällande Arsenalsgatan. 
Vi känner till problemet med just denna gata. Vi har varit i kontakt med entreprenören ett antal gånger om vikten av att hålla sig inom den upplåtna ytan. Just den här gatan är lite speciell med cykelbana i mitten. Ibland är det oundvikligt att även cykelbanor påverkas av ombyggnationer av fastigheter. 
Med vänlig hälsningCxxxx LxxxTrafikkontoret

170502 Leverans i cykelbanan

170502 Foto/observation Anette Ö K

170422 Röst från en cyklande

Jag cyklar här varje dag och kan inte förstå hur detta kan pågå månad ut och månad in. Det är på och avlastning med stora fordon varje dag i rusningstrafik. Och nu avstängt helt! Det är stora ytor på 2 olika ställen av Arsenalgatan som tagits i anspråk för ombyggnad av huset. 
Denna väg är rikligt trafikerad av cyklister OCH gångtrafikanter och det finns inget annat bra alternativ till denna genomfartsled. Halva stan är ju avstängd eller enkelriktad och inte minst är det ombyggnaden av Gallerian som ställer till det. 
Jag funderar på att anmäla detta. Klagomål till Staden. Denna stora del av gatan som tagits i anspråk av ombyggnaden verkar vara permanent eftersom det pågått i evigheter och det borde ordnas en ordentlig lösning för alla som behöver passera här.”

160502 Leverans utan omledning

150810 Felanmälan om farligt plank Arsenalsgatan entré tunnelbanan KC-1679683, via Cyklistbloggen

Foto Cyklistbloggen

Det pågår bygge/renovering precis utanför entrén till Tunnelbanan på Arsenalsgatan.Det är uppfört så att ett högt plank slutar precis där tunnelbaneutgången är, vilket leder till att fotgängare i hög fart kliver rätt ut i en ganska trafikerad cykelbana.
Det spelar ingen roll om man cyklar i knapp gångfart, när man överhuvudtaget inte har en chans att se varandra.
Kanske läge att antingen hitta en annan lösning än plank, eller sätta upp rejält med skyltning?