Efter snart tre år av intensiva systematiska kartläggningar av cykelinfrastruktur i Stockholms län avvecklar nu Superlokala Cyklandeombud verksamheten. Vi tackar förvaltningar och politiker för de samarbeten vi har haft och allt engagemang från cyklande i Stockholms län.

Cyklandeombud startades december 2014

Genomslag i media är avgörande

Superlokala Cyklandeombud har haft betydande genomslagskraft i media, Under ett år medverkade vi till 14 publiceringar i press och radio. Syftet med Superlokala Cyklandeombud är att effektivisera arbetet att förbättra cykelinfrastruktur genom att organisera arbetet och göra det publikt. När cyklande inte organiserar sig felanmäler många i samma ärende och det blir ett ineffektivt dubbelarbete. Mycket mer effektivt är att dela upp arbetet, så att var och en driver ett eget ärende. När alla ärenden dessutom görs publika i sociala medier är det lätt för andra cyklande att addera ytterligare fakta i varje ärende. Dessutom upptäcker vi systematiska brister när allt är publikt.

kartläggning om slussenbygget

Att felanmäla leder sällan till rätt åtgärder, istället förnekas ofta brister 

En tydlig och dokumenterad erfarenhet i Cyklandeombuds kartläggningar är att felanmälningar sällan leder till rätt åtgärder. Ofta förnekas brister trots dokumentation svart på vitt. Inte ens efter omfattande kontakt år efter år sker rätt åtgärder. Möjligen när vi lyckas få media att skriva om ett ärende finns chans till rätt åtgärder. Men det är långt från säkert. Därför är det helt avgörande att följa upp ett ärende under lång tid, och därför är det helt avgörande att organisera det arbetet. Att bara göra en enkel felanmälan är ofta utsiktslöst, bortkastat arbete.

Länk till artikeln

Att organisera cyklande är helt avgörande för att nå framgång att förbättra cykelinfrastruktur

Utan organisation och samarbete blir vanliga felanmälningar ineffektivt, nästan förgäves, bortkastat tid. Det är dokumenterat. För att rätt åtgärder ska ske behövs uppföljning av ärenden under lång tid, ibland flera år. Då är det avgörande att arbetet delas upp. Istället för att en cyklande gör 10 enkla felanmälningar som ändå inte åtgärdas, är det bättre att följa upp ett enskilt ärende. När ett enskilt ärende drivs publikt i sociala medier, då ser andra engagerade cyklande att de inte behöver göra dubbelarbete på samma ärende. De kan istället driva andra ärenden. En gemensam organisation ger också en helt annan tyngd i dialog med politiker och tjänstepersoner. Fördelen med Cyklandeombud är också att det finns en färdig plattform med blogg, facebooksida, twitter. Där finns redan många relevanta följare och läsare, både cyklande, politiker och andra yrkespersoner. Då kan en engagerad cyklande som vill börja påverka nå ut omedelbart. Det är en extremt kort startsträcka att börja engagera sig, och med support och färdiga manualer.
Vanligt är också att även om en felanmälan till slut ger effekt, uppstår samma brist nästa år igen, år efter år. Eftersom staden/tjänstepersoner ofta saknar rätt kompetens/intresse om cykeltrafik. Därför måste ett ärende drivas så långt att det har en varaktig effekt, att staden skriver nya avtal, och tex ändrar i sin tekniska handbok.

Ny asfalt längs prioriterade cykelstråket mot Hässelby

Nu görs historiskt mycket för cykling i Stockholms län, men från en mycket låg nivå.

Allt är givetvis inte nattsvart. Det är viktigt att se att historiskt många politiska beslut tas för ökad cykling i Stockholms län, tex i Nacka kommun och i Stockholms stad. Det är dock från en mycket låg nivå. I en undersökning av de regionala cykelstråken i länet håller endast 1% grundläggande standard. Vi har också försökt hinna med att uppmuntra de politiker och tjänstepersoner som medverkat till den positiva utvecklingen av cykelinfrastrukturen. Några särskilda yrkespersoner vi har hyllat extra mycket är superförarna i sopsaltarmaskinerna som har visat extrem kompetens och engagemang.

Yrkespersoner vi har hyllat extra mycket är superförarna i sopsaltarmaskinerna som har visat extrem kompetens och engagemang

länk till tweet

Några kartläggningar att nämna särskilt

Kvalitetskontroll med cyklandeperspektiv saknas ofta i länet

Ofta är det de cyklande som sköter organiserad och relevant kvalitetskontroll. Därför är det också avgörande att cyklande organiserar sina felanmälningar för att öka kapaciteten och undvika dubbelarbete.

Varför avvecklar vi?

Vi startade Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län i december 2014, och har aktivt rekryterat cyklandeombud i hela länet. Nu (2017 september) är vi nästan 40 cyklandeombud i länet som har tackat ja till att representera nätverket. Graden av engagemang har varit helt valfritt. Några har varit mycket aktiva, och några är mindre aktiva. Vi startade och drev också Stockholms största cykelforum för vardagstransporter, vilket gav oss en bas på över 4000 cyklande som rapporterade avvikelser i cykelinfrastrukturen i Stockholms län.
Dock behövs administrativ ledning för att nätverket ska vara effektivt, och en viss lägsta nivå på antal publiceringar och närvaro, för att ett nätverk ska vara en betydande part. Jag som administrerat nätverket har i princip lagt ner en heltid på cykelengagemang, vilket inte var hållbart i längden. Ännu har vi inte hittat någon som tackat ja till att ta över administration och ledning.

Några av våra filmer