Strömbrons nya cykelbanor är endast 210cm breda, tvärtemot politiskt beslut och cykelplan, som anger 225cm! (7% mindre!)
Endast om vi räknar in den 15cm breda yttre kantstenen blir cykelbanan 225cm bred. Den asfalterade ytan är alltså endast 210cm.
I praktiken innebär detta alltså att den totala ytan som går att cykla på är 150cm, då jag räknar bort de 30cm på varje sida som behövs för att styret inte ska slå i gående eller bilar (det finns nämligen 0cm separation mellan trottoaren och cykelbanan).
Och när marginalerna är så små, då gäller det att ta vara på varenda CM!
T.ex MOVEBYBiKEs lastcyklar är 1m breda. Det lämnar 50cm bekvämt avstånd att cykla om på. Öka det nu med 15cm – 75cm börjar låta rejält mycket bättre. Även en vanlig cykel inklusive vingelmån ligger på omkring 75cm, och då finns alltså endast plats för 2st cyklar med 0cm marginal.
Min fråga är nu denna: vem är det som har blåst vem?
  • Har staden blåst brukarna som ska cykla och känner till detta?
  • Har trafikkontoret blåst politikerna och ritat en för smal cykelbana?
  • Har entreprenören blåst staden och byggt en för smal cykelbana?
  • Är detta ett systematiskt sätt att fuskräkna bredd på cykel/gång-infrastruktur?Det kan konstateras att enligt handboken för cykelplanering, bör det finnas 30cm mellan cykelbana och bilväg. Om vi räknar med dessa 30cm så blir alltså cykelbanan ännu smalare, 205cm. Det bör även finnas lite separation mot gångvägen, t.ex kantsten eller smågatsten.Jag har skickat förfrågan till trafikkontoret på mail, och ställt fråga till Daniel Helldén (trafikborgarråd) och Jonas Eliasson (chef för trafikkontoret)


PS: 225cm är redan för lite här, borde ha varit bredare från början, men det tar vi sen.