Att trafikkontoret behöver komplettering i grundläggande utbildning om cykeltrafik är tydligt. I Älvsjö utesluts föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp, trafikkontoret framhärdar att de inte tänker ändra.

Foto Helena StenbeckNilsson

[texten uppdateras]

Trafikkontoret har placerat en tungavstängning rakt över Linbodavägen 71 i Älvsjö. Här finns ett behov att minska biltrafik, så tanken är god och mycket positiv. Men trafikkontoret skjuter sig själva i foten genom att istället blockera cykeltrafiken. Tvärtom måste cykeltrafik underlättas och göras mer lockande, då ges ett alternativ till vardagstransport med bil. Nu utesluts föräldrar som skjutsar barn med lastcykel, samt cyklande med funktionsvariationer. Dessutom är det för trångt i möte på trottoaren mellan gående och cyklande, trafikkontoret har skapat en konfliktsituation.

kartlänk

Historien hittills

Trafikkontoret började med att sätta betongbarriären rakt över hela gatan. Cyklandes framkomlighet minskades drastiskt. Trottoarkanter gör att föräldrar med lastcykel får mycket svårt att komma förbi, och cyklande med funktionshinder blockeras helt. Arrangemanget är inte anpassat för snöröjning, så i vinterväglag är det i princip ofarbart för cyklande. Även gående lider av att det inte går att snöröja med denna lösning.
Helena Stenbeck Nilsson felanmäler, och då gör trafikkontoret en öppning. I snöfallen 161203 lyckas snöröjarfordon välta betongbarriären, och sedan är det åter för trångt efter att betongblocken rests upp. Nu är det fortfarande för smalt för att föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp/ trehjulig lastcykel ska kunna komma förbi.

Hög trafik till tre skolor och en förskola

På platsen är det hög trafik till tre skolor och en förskola. Det var ett betydande problem med biltrafik på platsen, så en åtgärd som ökar transporter med cykel och gångtrafik är viktig, och som samtidigt minskar biltrafiken.

Det finns bättre lösningar för att hindra biltrafik

Med pollare kan cyklande passera utan problem. Är pollarna mjuka som i detta exempel reduceras skador vid eventuell påkörning. Detta exempel finns intill Tranebergsbron vid en påfart.

Ärendehantering

160524 Anmälan till trafikkontoret
1605xx Trafikkontoret åtgärdar
161203 Åter blockerat, efter att snöplog vält barriären. Anmält.
1612xx Svar från TK, de vill inte öppna för cykeltrafik
170114 Cyklandeombud frågar TK hur cykeltrafik ska passera
170116 Svar från TK hänvisar cyklande till andra vägar i området.

Läs mer om bilspärrar som blockerar cykeltrafik

Uppdateringar

170116 Svar från trafikkontoret till Björn Billung

”Hej, ja tills vidare hänvisar jag till andra vägar i området.

170114 Cyklandeombud frågar trafikkontoret

Hej Exxx
Angående länken, om att leda cyklarna förbi hindret – hur tänker du att jag ska göra ? 🙂
https://www.facebook.com/groups/cyklaistockholm/permalink/1232416260199383/
Vänligen
Björn Billung
Superlokala Cyklandeombud

Replik från Helena

”Tack för svar… Tidigare var det dock bredare mellanrum där och det var synd att ni inte ändrar den åsikten då det blir otäckt när cyklister och gångtrafikanter ska mötas så tight. Det är mycket folk som går igenom där på morgonen. Vore toppen med skild bana mellan cykel och gångtrafikant. Idag svärs det allt som oftast när cyklar och gångtrafikanter ska dela på litet utrymme. Synd att det ska planeras för dålig stämning mellan de två trafikantslagen för att bilar inte kan sköta sig. En lösning hade varit med två mindre suggor utplacerade på vägbanan så cyklar och gångtrafikanter hålls ifrån varandra.
mvh
Helena”

Trafikkontorets svar till Helena

Hej Helena!
Som jag skrev till dig tidigare så får cyklister med lastcykel/släp leda cykeln igenom passagen. Det finns plats för rullstolsburna personer att passera. Vi vill som sagt inte bredda mellanrummet då det finns risk att bilar smiter igenom och den uppfattningen står vi fast vid.
Med vänlig hälsning
Exxx
Kommunikatör
xxx@stockholm.se

161203 Snöplog välter hindret 
Det återställs men placeras så det åter är blockerande. Helena skickar ny anmälan.

Hur ska cykel med släp och rullstol komma fram här? Behövs bredare cykelpassage. 

1605xx Trafikkontoret åtgärdar och lämnar öppningar för cykeltrafik.

160524 Helenas första anmälan

Här är inte cykelförbud men omöjligt för cykel med barn på släp eller cykel med funktinsvariation att ta sig fram. Varför?