På kartan nedan visas vilka övergångar det finns sommartid mellan centrala Huddinge och Älvsjö.
I kartan har jag kryssat alla sträckor som saknar vinterunderhåll. Huddingevägen har vinterunderhåll, men tre dagar efter snöfall är sträckan fortfarande ej snöröjd. För min del så är det en omväg att cykla via Huddingevägen, därför skippar jag den.

Det syns tydligt på kartan att det saknas intresse att hålla någon cykelbana farbar mellan Huddinge och Älvsjö när det snöat. Speciellt när det snöat såpass mycket som det gjort just nu (2016 november). Men detta är inget undantag, utan det ser ut så här varje vinter.

Cykelförbindelser mellan Huddinge Kommun och Stockholms stad. Vintertid finns egentligen ingen vettig cykelförbindelse mellan kommunerna.

Mellan pilen längst till väster (E4:an) och den längst till höger (bron vid Ågesta) är det ca 10 km fågelvägen. Huddingevägen ligger ca mitt emellan.

Huddingevägens gång och cykelbana tre dygn efter snöfall. Foto: Fredrik R
 

Trafikverket ansvarar för plogning av gång- och cykelbanor längs Huddingevägen. Tre dagar efter snöfall ser gång/cykelbanan ut som bilden här ovan. Cykelbanorna längs Huddingevägen är ofta eftersatta varje vinter.

Nästa övergång (åt väster) är genom Älvsjöskogen. Denna sträcka vinterunderhålles ej, så den är ofarbar på vintrarna. Det kan gå att cykla där när fotgängarna har plattat till snön. Men det kräver en särskilt utrustad cykel, mycket god balans och bra dubbade vinterdäck.

Nästa pil är via Korkskruven (Huddinge) och Myrvägen (Älvsjö). Denna väg är en smal kurvig 30-väg bestående av rejäl backe. Vägen klassas som lokalgata och plogas max en gång per dygn vid snöfall. Underlaget brukar vara modd, is, gropar och iskanter. Då vägen är smal och kurvig har trafikanter i bil svårt att köra om. Många chansar och gör farliga och tighta omkörningar (har blivit prejad där).

Det är denna väg som både Huddinge kommun och Stockholms stad rekommenderar vintercyklister. Så här ser vägen ut när den är nyplogat:

Som man ser i videon så kräver denna sträcka en bra cykel med bra dubbade vinterdäck samt en cyklande som är van med terrängcykling. Alltså inget för helt vanliga vardagstransporter på cykel.

Nästa övergång är från änden på Svartlösavägen via gångbanor (är ej skyltat som cykelbanor) och denna sträcka går via trappor. Enligt Stockholm stad vinterunderhålles ej denna väg. Så här ser denna sträcka ut:

De två sista överfarterna (Mickelbergsvägen, Gamla Södertäljevägen, något längs med E4:an) har jag dålig koll på, då dessa passager medför en allt för lång omväg för mig.

Passager öster om Huddingevägen har jag också dålig koll på. Jag tror det finns någon form av g/c-bana som binder ihop Myrängen och Rågsved. Sedan kommer sjön Magelungen och nästa överfart är via Ågestabron. Det finns någon gångbro vid Farstanäset, men att ta sig ner till den är också ett äventyr vintertid och jag tror det är enklare att cykla via Ågestabron.

Stockholms stads karta på prioriterade cykelstråk 2016
 

Vad kan Stockholm och Huddinge göra?

Vad kan Stockholms stad och Huddinge kommun göra för att underlätta för vintercyklister som vill ha en chans att cykla mellan Älvsjö och Stuvsta (Huddinge)?
Här är några förslag:

  • Bygg en riktig cykelbana längsmed Älvsjö elljusspår (den delen som går parallellt med järnvägen). Se sedan till att sopsalta denna sträcka samt prioritera upp villavägarna som leder fram till spåret så att de är lika fina som bussgatorna (Stambanevägen, Storskogsvägen, Herr Göstas väg och Herr Stens väg.
  • Prioritera upp gatorna Stambanevägen, Korkskruven och Myrvägen till bussgator. Med andra ord ploga fram asfalten!
  • Bygg en cykelbana som binder ihop Svartlösavägen med någon av villavägarna i Huddinge (samt se till att snöröja dessa vägar). Kanske en cykel och gångbro över Långsjön om det ligger villatomter i vägen?

Båda kommunerna pratar om att man vill att folk skall ta cykel istället för bil. Dock verkar båda kommunerna glömt att folk kanske vill kunna cykla mellan kommunerna.

Jonas Pannagel
Cyklandeombud

Ärendehantering

Karta Älvsjöskogen
Ärendenummer
SY2205071024LJB
220507 Svar från trafikkontoret SY2205071024LJB

Uppdateringar

240201 isgata på gång- och cykelbanan

Gång- och cykelbana

231101 Djupa fåror av regnvatten

220507 Svar från trafikkontoret SY2205071024LJB
”Vi har inte tänkt asfaltera grusvägarna i Älvsjöskogen, eftersom det är ett naturreservat. Här vill vi både bevara en viss karaktär men även se till att marken bevaras så naturligt som möjligt för att inte påverka den biologiska mångfalden. En asfalterad väg som sopsaltas skulle av driftskäl behöva bli betydligt bredare än vad grusgången är idag. Det är också oklart hur en saltsopning påverkar den biologiska mångfalden i närområdet.”

120303 Samma isbana som idag