Breddad gång- och cykelbana längs Tenstadalen är mycket bra. Men varför är kvaliteten på den nylagda asfalten vågig? Hur fungerar stadens kvalitetskontroll?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Gång- och cykelbanan genom Tenstadalen har gjorts bredare, det är mycket bra. Men kvaliteten på den nylagda asfalten är vågig.

230201 Nyanlagd asfalt är ojämn. Karta

Läs mer om ojämn asfaltkvalitet

Är kraven i teknisk handbok rätt ställda?

I teknisk handbok står att ” Körbana ytor ≥ 2000 m2, respektive gångbana- och cykelbana ytor ≥ 500 m2 ska mätas med 3 m rätskiva. Medelvärdet av 3 slumpmässiga punkter med rätskiva i valfri riktning per 2000 m2 körbana respektive 500 m2 gångbana ska vara ≤ 4 mm.

Teknisk handbok Stockholms stad. 4mm
  • Stockholms stad använder också AMA 17 som krav

Ärendehantering

Position på karta
Ärendenummer
SY2210010250NPH
SY2210130346WET
2022-09-30 #1 Fråga till trafikkontoret SY2210010250NPH
2022-10-11 #2 Svar från trafikkontoret
2022-10-12 #3 Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2210130346WET
2022-10-17 #4 Svar från trafikkontoret SY2210130346WET

Uppdateringar

2022-10-17 kontakt #4 SY2210130346WET
Svar från trafikkontoret
(…) nu har vi fått information från ansvarig.
1. I beställningen följer vi krav och tolerans som beskrivs i AMA 17 och Teknisk handbok.
2. Bredden på asfaltssträckan varierar ganska mycket. Vissa delar kunde man lägga med maskin och vissa delar var vi tvungna att handlägga. 
3. Jag kan inte svara om breddning på motortrafikerade ytor men i projekten har vi bedömt att befintlig asfaltyta behövde inte läggas om helt och efter dina synpunkter har vi bättrat skarven på vissa sträckor. Det finns olika regelverk för Stockholm stad och Trafikverket som äger och förvaltar stora delar av vägnätet så det går inte att ge ett enkelt svar på frågan. Generellt gäller att alla kvalitetsökningar i vägnätet måste vara ekonomiskt försvarbara och en bredning utan att lägga om hela asfaltsbredden kan vara ett sätt att få till en breddning. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion.  Önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad

2022-10-12 kontakt #3 SY2210130346WET
Uppföljande frågor till trafikkontoret
Hej och tack för svar, och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. Några frågor fick vi inte svar på , plus en uppföljande fråga:
– Hur ser krav på jämnhet ut i beställning?
– Finns maskiner som ger grundläggande standard i jämnhet för smala sektioner av asfalt?
Uppföljande fråga:
Breddas väg för motortrafik på samma sätt, med en skarv och olika standard i jämnhet där trafiken kör, eller lägger man om hela bredden då? 
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-10-11 kontakt #2
Svar från trafikkontoret
”… Den befintliga GC-vägen som går genom Tenstadalen håller en god kvalitet vilket gör att det blir en längsgående skarv mellan gammalt och nytt när vägen breddas.  Entreprenaden är slutbesiktad och de anmärkningar som fanns på asfalten och andra delar är åtgärdade. På bilden syns det vart entreprenören pga. fel lutning varit tvungen att omlägga asfaltytan. Omläggningen har varit besiktad och godkänd. Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2022-09-30 kontakt #1 SY2210010250NPH
Fråga till trafikkontoret om ojämnheterna
”Hej och tack för allt som görs för trafiken och tålamod. Tack för breddning av gång- och cykelbanan längs Tenstadalen. Vi undrar över kvaliteten på den nylagda asfalten, den är vågig och hoppig. 
Är besiktning utförd på platsen? 
Hur ser krav på jämnhet ut i beställning? 
Det kanske inte finns maskiner anpassade för att maskinlägga asfalt i smala bredder i grundläggande kvalitet?
På vissa platser är det många skarvar med relativt korta intervall, vilket ger ytterligare ojämnheter. Varför är det så många skarvar?
Länk nedan till position på karta https://goo.gl/maps/89LZzhkKsuqy8wSb7 Bild exempel skarvar. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-09-29 tenstadalen