Breddad gång- och cykelbana längs Tenstadalen är mycket bra. Men varför är kvaliteten på den nylagda asfalten vågig? Hur fungerar stadens kvalitetskontroll?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Gång- och cykelbanan genom Tenstadalen har gjorts bredare, det är mycket bra. Men kvaliteten på den nylagda asfalten är vågig.

Läs mer om ojämn asfaltkvalitet

Ärendehantering

Position på karta
Ärendenummer SY2210010250NPH
2022-09-30 #1 Fråga till trafikkontoret SY2210010250NPH
2022-10-11 #2 Svar från trafikkontoret
2022-12-12 #3 Uppföljande frågor till trafikkontoret

Uppdateringar

2022-10-12 #3
Uppföljande frågor till trafikkontoret
Hej och tack för svar, och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. Några frågor fick vi inte svar på , plus en uppföljande fråga:
– Hur ser krav på jämnhet ut i beställning?
– Finns maskiner som ger grundläggande standard i jämnhet för smala sektioner av asfalt?
Uppföljande fråga:
Breddas väg för motortrafik på samma sätt, med en skarv och olika standard i jämnhet där trafiken kör, eller lägger man om hela bredden då? 
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-10-11 #2
Svar från trafikkontoret
”… Den befintliga GC-vägen som går genom Tenstadalen håller en god kvalitet vilket gör att det blir en längsgående skarv mellan gammalt och nytt när vägen breddas.  Entreprenaden är slutbesiktad och de anmärkningar som fanns på asfalten och andra delar är åtgärdade. På bilden syns det vart entreprenören pga. fel lutning varit tvungen att omlägga asfaltytan. Omläggningen har varit besiktad och godkänd. Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2022-09-30 #1 SY2210010250NPH
Fråga till trafikkontoret om ojämnheterna
”Hej och tack för allt som görs för trafiken och tålamod. Tack för breddning av gång- och cykelbanan längs Tenstadalen. Vi undrar över kvaliteten på den nylagda asfalten, den är vågig och hoppig. 
Är besiktning utförd på platsen? 
Hur ser krav på jämnhet ut i beställning? 
Det kanske inte finns maskiner anpassade för att maskinlägga asfalt i smala bredder i grundläggande kvalitet?
På vissa platser är det många skarvar med relativt korta intervall, vilket ger ytterligare ojämnheter. Varför är det så många skarvar?
Länk nedan till position på karta https://goo.gl/maps/89LZzhkKsuqy8wSb7 Bild exempel skarvar. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-09-29 tenstadalen