Varför görs få förbättringar vid återställning efter vägarbetet? ”Passa-på-åtgärder” nämns i stadens cykelplan. Eller kan det återställas till vilket skick som helst?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Efter återställningen av Ellevio och Craftors arbete längs Bergslagsvägen saknas rätt avrinning tex vid Ängbyplan. Är det godkänt av trafikkontoret i Stockholms stad? Kan det vara så att återställning är godkänt även om avrinning inte fungerar, det kanske saknades rätt lutning redan före vägarbetet. Å andra sidan vore det ett bra tillfälle att förbättra till grundläggande standard. Det omnämns även i Stockholms stads cykelplan, att kunna genomföra ”passa på åtgärder” när det väl sker ett vägarbete och gatan ändå är uppgrävd.

Lutning saknas för avrinning

Läs mer om vattensamlingar

Bredd i korsning klarar inte dubbelriktad cykeltrafik

Bredden på cykelbanan i korsningen är så smal att det inte finns plats för möte. Här hade det varit relativt enkelt att göra en ”passa på” -åtgärd så det i alla fall finns plats för dubbelriktad cykeltrafik. Vi förstår dock utmaningarna att bara uppgradera delar av en sträcka.

Refug för nära cykelbanan, blir en säkerhetsrisk

En refug är placerad kant i kant med cykelbanan. Den hade lika gärna kunnat placeras minst 50cm bort från cykelbanan, eller kanske ännu längre bort.

I Stockholms stads cykelplan nämns ”passa på” -åtgärder i samband med exempelvis ledningsarbeten.

Ännu bättre ”passa på” -åtgärd

Riktigt bra hade det varit att anlägga grundläggande standard med rätt bredd längs hela sträckan där Ellevio och Craftor utförde ledningsarbetet. Alltså bredda till minst 3,25m för cykeltrafik, plus bredd för gångtrafik.

”Passa på” -åtgärd bredda till grundläggane standard
Ur Stockholms stads cykelplan

Ärendehantering

Ärendenummer
2023SC117162
231107 #01 Mail till trafikkontoret 2023SC129814
231113 Åtgärd påbörjas, fräsning och asfaltläggning.
231115 Observation, åtgärd avrinning klar.

Uppdateringar

231113 Observation, åtgärd med asfaltering

231113 Foto Johan H

231107 kontakt #01 mail till trafikkontoret 2023SC129814
Hej och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. Efter återställning vid vägarbetet Ellevio Craftor Bergslagsvägen ser vi några brister vid primära cykelstråket Ängbyplan, varav många/alla fanns redan före vägarbetet.  karta https://maps.app.goo.gl/zc2qaaaa9z9QRKPA8 Lutningar saknas för avrinning till brunnar. Är återställningen godkänd? Kanske saknades rätt avrinning redan före vägarbetet. Borde det inte ske sådana enkla förbättringar när det ändå är uppgrävt?
Cykelbanan är så smal att möte inte är möjligt i korsningen. Vi förstår att det är återställt till ursprunglig standard, men var det inte ett bra tillfälle att bredda så det finns plats för dubbelriktad cykeltrafik på primära cykelstråket? Nu är det en konfliktsituation med gående vid möte.
Refugen är placerad kant i kant med cykelbanan, vilket är en säkerhetsrisk när det inte finns plats för möte, och borde rimligen varit en enkel sak att rätta till. 
Hur bestäms dessa avvägningar för ”passa på” -åtgärder? Vi förstår att det är utmaningar att förbättra bara delar av en sträcka till grundläggande standard, och att det är en budgetfråga mm.  Men borde inte denna korsning kunnat förbättrats till en låg extra kostnad? 
Här via länken finns alla bilder
https://cyklandeombud.se/vagarbete/vattenavrinning-saknas-efter-vagarbete/
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

Lutning saknas för avrinning

Bredd klarar inte dubbelriktad cykeltrafik