Rumble strips i överflöd när trafikverket bygger ny cykelinfrastruktur i Vinsta. Studier visar att rumble strips inte ger någon effekt.

Motorvägsprojektet vid Vinsta börjar ta form. Även gång och cykelinfrastrukturen görs om. Vilket Cyklistbloggen skrivit om tidigare. Vi börjar titta på hur trafikverket byggt cykelinfrastrukturen. Nu har trafikverket anlagt en stor mängd rumble strips, ”bullerremsor” trots att studier visar att bullerremsor inte fungerar för cykeltrafik.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

231103 Trafikplats Vinsta rumble strips
231103 Vinsta trafikplats
231103 trafikplats Vinsta

Ärendehantering

Karta trafikplats Vinsta
231106 #01 Mail till trafikverket, samt fråga på trafikverkets facebooksida.
231110 #02 Svar från trafikverket
23110 #03 Uppföljande fråga till trafikverket

Läs mer om rumble strips

Uppdateringar

231110 #03 Uppföljande fråga till trafikverket
Tack för svar, men i Stockholms stads cykelplan nämns inte rumble strips, eller bullerremsor. Har du ett utdrag på texten ni utgått från? Fråga 2: Har trafikverket egna riktlinjer och kompetens för utformning av cykelbanor? Hade det varit bättre att låta Stockholms stad s trafikplanerare utforma gång- och cykelbanorna, om det ändå är tanken att stadens styrande dokument ska användas?

231110 #02 Svar från trafikverket
Vi har byggt gång- och cykelvägarna åt Stockholms stad och därför följt deras riktlinjer. Vi har bland annat utgått från riktlinjen ”Cykel i staden” för att öka säkerheten vid passager med tydlig vägmarkering, så kallade rumble strips.

231106 fråga på trafikverkets facebooksida
Hej! Jo en fråga om trafikplats Vinsta, där har väldigt många rumble strips anlagts över cykelbanor. Studier visar att bullerremsor inte har någon effekt på cykeltrafik. Varför har bullerremsor ändå anlagts? Tack på förhand, mvh Jon Jogensjö
https://cyklandeombud.se/…/verkningslosa-rumble-strips…/

231106 #01 Mail till trafikverket
Hej! Tack för allt trafikverket gör för trafiken. En fråga om rumble strips på nya cykelbanor vid förbifarten Vinsta. Det har anlagts ganska många rumble strips, även där det är mycket god sikt i korsningar. Forskningen visar att rumble strips inte fungerar för cykeltrafik. Varför har man ändå anlagt så många rumble strips?  Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

231103 rumble strips trafikplats Vinsta
231103 rumble strips trafikplats Vinsta
231103 rumble strips trafikplats Vinsta

231103 rumble strips trafikplats Vinsta

231103 rumble strips trafikplats Vinsta
231103 rumble strips trafikplats Vinsta
231103 rumble strips trafikplats Vinsta