När är det risk för dödsfall för cyklande? På riktigt alltså? Här är ett exempel. Entreprenören har gjort en omledning där cyklande möts på så smal yta att det är överhängande risk att kroka i styren. Tung trafik kör bara decimeter från de cyklande.

190806 Norrbyvägen 12

Cyklande leds ut i mötande trafik

190806 Cyklande leds ut i mötande trafik (Green storage) Kartlänk

[texten uppdateras]
Cyklande på cykelpendlingsstråket från Huvudstabron mot Ulvsundavägen leds över till södra sidan av Norrbyvägen vid ett arbete med fjärrvärme. När de passerar Björkbacksvägen leds de cyklande ut i mötande motortrafik vid ett arbete för Green Storage. Rakt mot bussar och svängande bilar. Motortrafiken får ingen varning om att cyklande kommer rakt mot dem. Tvärt emot Stockholms stads villkor för TA-planer. Undrar vad SL tycker om denna lösning?

Trångt riskerar fall ut i tung motortrafik

190806 Risk kroka i styre, fall ut i motortrafik. (Norrenergi). Kartlänk

Det är här det finns risk för dödsfall, orsakat av arbetet med fjärrvärme beställt av Norrenergi. Det är så trångt att risken är stor att styre krokar i, med risk att falla ut i mötande tung motortrafik. Det innebär risk för dödsfall. Vem är ansvarig då? Entreprenören? Eller trafikkontoret om de godkänt TA-planen? Här gasar många bilförare på, vägen är fyrfilig och påminner om huvudleder med 70 km/t som hastighetsbegränsning. Det finns ingen varning för cyklande från Ulvsundavägen att mötande cyklande ska dyka upp, trots att det inte finns plats för möte. Cyklande med lastcykel, cykelsläp med barn i eller cyklande med funktionsvariationer utesluts här, tvärt emot Stockholms stads villkor för TA-planer.

Hur kan säker trafikomledning för cykel göras här?

Eftersom det är ett cykelpendlingsstråk och regionalt cykelstråk behöver omledningen hålla extra hög standard. Eftersom det är precis intill motortrafik med höga flöden och ofta höga hastigheter behöver det finnas extra säkerhet. I alla handböcker om vägarbete finns dessutom krav på att oskyddade trafikanter ska prioriteras. 2 meter är minsta bredd för att kunna mötas säkert för cykeltrafik. Det innebär att ett körfält för biltrafik måste användas för cykeltrafik. Det kan göras på södra sidan av Norrbyvägen. En extra utmaning är busshållplatsen vid Norrbyvägen 12. Där behöver busshållplatsen flyttas ut till ytan där bussar stannar idag. Upphöjd yta för påstigning kan byggas med plank och plywood, alternativt asfalteras upp, med tungavstängning runt. Cykeltrafiken kan då ledas på trottoaren. Gångtrafik behöver korsa trottoar för att komma till ersättningshållplatsen, uppmärksamhet skapas med blixtljus och skyltning samt vägmarkering. Motortrafik begränsas till 30 km/t mellan Ulvsundavägen och Voltavägen.

Säker omledning mellan Björkbacksvägen och Voltavägen (Norrenergi) Kartlänk
190706 Säker omledning cykel busshållplatsen (Green storage) Kartlänk

Ännu enklare trafikomledning vid Green storage

Det absolut enklaste är att ta ett av motortrafikens tre körfält, och göra till gång- och cykel.

Enkel standardlösning omledning av gång- och cykeltrafik

Ytan bakom tungavstängning används inte ens

Svårt att förstå varför det över huvud taget ska behövas en omledning, marken bakom tungavstängningen används inte ens. Om det kommer att behövas längre fram är det bättre att avvakta att stänga av när ytan behövs.

190810 tomt bakom tungavstängningen

Cykelpendlingsstråk och regionalt cykelstråk

Norrbyvägen är ett regionalt cykelstråk, samt även pendlingsstråk i Stockholms stads cykelplan. Det betyder att det är en huvudled för cykeltrafik, där det ska vara högsta standard för cykeltrafik.

Regionalt cykelstråk, Huvudstastråket.
Cykelpendlingsstråk i Stockholm stad

Ärendehantering (två olika arbeten)

Entreprenör Fjärrvärme: Sh bygg, sten anläggning AB
Beställare fjärrvärme: Norrenergi AB
TA-plan fjärrvärme: Halleskogs TA-planer & etableringar AB
Entreprenör Green storage: N19 Bygg AB
Utmärkningsansvarig: N19 Bygg AB
Beställare: Green storage
Väghållare: Trafikkontoret
TA-plan Green storage: E-trafik
Kartlänk Fjärrvärme

Kartlänk Green storage
190701xx Anmälan av annan cyklande, när arbetet Green storage etableras.
190731 Anmälan av Henrik SY1907301928YPN
190807 Anmälan till trafikkontoret av Cyklandeombud SY1908070203DPM
190807 Ringer P4 trafik Stockholm för att varna trafikanter
190807 Ringer Trafik Stockholm som ska skicka inspektion
190807 Mail till beställare och entreprenör om bristerna
190807 Trafikkontoret skickar TA-plan direkt.
190807 Trafikkontoret ringer upp, lovar snabb åtgärd.
190808 Cyklandeombud mailar företaget som gör TA-plan för Green storage
190808 Cyklandeombud begär ut TA-plan för arbetet med fjärrvärme (Norrenergi)
190808 Akuta varningsskyltar placeras ut busshållplats.
190809 Cyklandeombud mailar entreprenör fjärrvärme samt underentreprenör som gjort TA-plan.
190812 Möte Trafikkontor och entreprenör Green storage om situationen.
190812 Gång- och cykelbana vid Green storage är återöppnad.
190919 Cyklandeombud besöker bygget Green Storage, för smalt för gång- och cykeltrafik.
190921 Mail till entreprenör och trafikkontoret
191007 Svar från TK: Ska höra med entreprenören

Var ligger felkällan?

TA planen för Green storage är godkänd. Entreprenören har tagit del av handböcker och utbildningar. Ändå blir det en urusel lösning. Detta behöver vi utreda på trafikkontoret, med nya förvaltningschefen Gunilla Glantz. Eftersom det blir fel på större delen av vägarbeten, det är ett systematisk fel.

Oskyddade trafikanter ska prioriteras

Det första som står i villkoren för TA-plan är ”oskyddade trafikanter ska prioriteras” Hur är det möjligt att inte förstå den texten? Både trafikkontoret som godkänt TA-planen och entreprenör samt E-trafik som upprättat TA-plan har inte följt villkor för TA-plan.

Stockholms stads villkor för TA-plan

Läs mer om arbete på cykelbanor

Mer bilder

190806 Skyltning felplacerad norra sidan (Green storage) Kartlänk
190810 Utspetsning saknas Green storage
190810 Green storage utspetsning saknas
190806 Från Huvudstabron, utspetsning saknas (Norrenergi) Kartlänk
TA-plan för Green storage har de brister som finns på bilderna

Uppdateringar

191007
Svar från trafikkontoret
Hej. Vi skall höra med entreprenören om det går att flytta upp stängslet på muren. 
Gxxx Oxxx, Trafikingenjör

190921
Mail till entreprenör och trafikkontoret
Jag var och tittade på Norrbyvägen. Det är för smalt för gång- och cykeltrafik där Green Storage bygger. Byggstängslet står nere på GC-banan, lite i onödan. En hel meter försvinner. Byggstängslet behöver flyttas upp på muren. 

190919
Cyklandeombud tittar på situationen vid Green storage. Gång- och cykeltrafik får inte plats samtidigt, det är för smalt och krav för TA-plan följs fortfarande inte. Byggstängslet kan lika gärna stå ovanpå muren, då finns i alla fall minimal plats för gång- och cykeltrafik.

190919
190919 En meter försvinner i onödan.

190810
Justerad placering av varning för cykeltrafik. Dels undviks blockering av gång- och cykelbana, mindre risk för konflikt, dels kommer varningen närmare platsen där cyklande dyker upp omotiverat i motortrafiken.

190809
Mail till Halleskogs som gjort TA-plan för fjärrvärmearbetet
Hej
Vi har dokumenterat allvarliga brister i tillfälliga trafikomledningar vid arbete vid Norrbyvägen för Norrenergi AB, där ni gjort TA-plan. Stockholms stads villkor för TA-plan följs inte. Det måste åtgärdas akut med 30 km/t för motortrafik mot Huvudstabron, samt tex sergeanter, varningsskyltar som varnar både biltrafiken och cykeltrafiken. De akuta varningarna bör placeras på väg för motortrafik, inte på GC-bana. Därefter behöver ny säker omledning skyndsamt etableras där ett körfält för motortrafik mot Huvudstabron används för cykeltrafik, med tungavstängning som separation. 
Se alla detaljer via länken nedan, observera att två arbeten finns dokumenterade, varav fjärrvärmearbetet är det ena.
Vi ser fram mot återkoppling om både akuta åtgärder för trafikomledningen, samt hur ni planerar att organisera utbildning och ev nya rutiner för att undvika framtida farliga trafiklösningar. 
Vi undrar också om orsaken till hur det kunde bli fel, som det ser ut nu? Har ni varit på plats före och efter etablering av den dokumenterade omledningen?
Trafikkontoret är också underrättade, ni behöver koordinera med dem. 
Med vänliga hälsningar 
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

190808
Akuta tillfälliga varningsskyltar placeras ut vid busshållplats (Green storage).

190808
Mail till entreprenör för fjärrvärmebygget
Hej
Vi har dokumenterat allvarliga brister i tillfälliga trafikomledningar vid ert arbete vid Norrbyvägen. Stockholms stads villkor för TA-plan följs inte. Det måste åtgärdas akut med 30 km/t för motortrafik mot Huvudstabron, samt tex sergeanter, varningsskyltar som varnar både biltrafiken och cykeltrafiken. De akuta varningarna bör placeras på väg för motortrafik, inte på GC-bana. Därefter behöver ny säker omledning skyndsamt etableras där ett körfält för motortrafik mot Huvudstabron används för cykeltrafik, med tungavstängning som separation.  Se alla detaljer via länken nedan, observera att två arbeten finns dokumenterade, varav fjärrvärmearbetet är det ena.
https://cyklandeombud.se/vagarbete/risk-for-dodsfall-vagarbete-norrbyvagen/
Vi ser fram mot återkoppling om både akuta åtgärder för trafikomledningen, samt hur ni planerar att organisera utbildning och ev nya rutiner för att undvika framtida farliga trafiklösningar. 
Vi undrar också om orsaken till hur det kunde bli fel, som det ser ut nu?
Trafikkontoret är också underrättade, ni behöver koordinera med dem. 
Med vänliga hälsningar 
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

190807
Svar från entreprenören N19 Bygg AB (Green storage)
Hej Jon
Jag har varit i kontakt med Trafikkontoret efter din Mail och fått besked om att jag skall avvakta åtgärder tills vidare. TA planen är upprättad av ett välrenommerat företag samt godkänd av Trafikkontoret.
Du får gärna ringa mig på nedan telefon nr för fortsatt dialog.
//Axxx

190807
Mail till beställare Green storage och entreprenör N19 Bygg AB
Hej
Vi har dokumenterat allvarliga brister i tillfälliga trafikomledningar vid Norrbyvägen. Det måste åtgärdas akut med 30 km/t för motortrafik mot Huvudstabron, samt sergeanter och varningsskyltar som varnar busstrafiken, biltrafiken och cykeltrafiken. Därefter behövs säker omledning etableras där ett körfält för biltrafik mot Huvudstabron tas i anspråk. 
Se alla detaljer via länken nedan
https://cyklandeombud.se/vagarbete/risk-for-dodsfall-vagarbete-norrbyvagen/
Har ni utformat TA-plan själva eller är det en underleverantör som gjort TA-planen? Vi rekommenderar att arrangera utbildning om cykeltrafik och arbeten vid cykelbanor för att höja kompetensen till tillräcklig nivå. 
Vi ser fram mot återkoppling om både akuta åtgärder för trafikomledningen, samt hur ni planerar att organisera utbildning för att undvika framtida farliga trafiklösningar. 
Trafikkontoret är också underrättade, ni behöver koordinera med dem. 
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholm genom Jon Jogensjö

190807
Trafikkontoret ringer upp Cyklandeombud. Trafikkontorets handläggare har sett förslagen ovanför i denna post. De ska kontakta arbetsledare omedelbart, kontakta Arriva om busshållplatsen. Dock är ytan bakom busshållplatsen privat mark, en bostadsrättsförening.
Vi påminner även om arbetet mellan Ranhammarsvägen och Voltavägen. Det är ett arbete för fjärrvärme, ett annat projekt. Vi påtalar att det är ännu farligare än busshållplatsen. Och att där måste ett bilkörfält användas för cykeltrafik.

190807
Anmälan till trafikkontoret av Cyklandeombud.
Ringer in till P4 trafik Stockholm för att varna trafikanter
Ringer in till Trafik Stockholm som ska skicka inspektion av platsen. Trafik Stockholm bekräftar att det är trafikkontoret som ansvarar här.
Begär ut TA-planer från trafikkontoret.
Trafikkontoret skickar TA-plan direkt


190731
Anmälan av Henrik SY1907301928YPN

1907xx
Anmälan av annan cyklande när de började riva på norra sidan av Norrbyvägen (Green storage), och då norra sidan stängdes av.