Fortfarande 2024 har kommunerna utmaningar att röja buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor. Det är ett trafiksäkerhetsproblem och reducerar framkomligheten.

Vi har delgivit dokumentation och uppmaningar till trafikkontoret i Stockholms stad sedan 2016, samt även till trafiknämnd, trafikrotel och trafikborgarrådet. Ändå ser vi 2024 att samma brister finns kvar. Att röja buskar och grenar är ingen raketforskning. Vad hindrar trafiknämnden att ta beslut som ger uppdrag till trafikkontoret att se över avtal och avtalsuppföljning?

Läs hela kartläggningen sedan 2014

Uppmaningar 2024 till Stockholms stad

Stockholms stad kommunicerar vilseledande

stadens hemsida påstås att buskar och grenar beskärs. Det är vilseledande, vi dokumenterar att det inte sker enligt cykelplanen. Buskar och grenar växer ut över gång och cykelbanor, vilket blir trafikfarligt och reducerar framkomligheten.

Stockholms stads hemsida

Observationer/uppdateringar Stockholms stad

I stort sett är det samma positioner som tidigare år där vi dokumenterar att staden inte följer cykelplanen att röja växtlighet som växer ut över gång- och cykelbanor.

Observationstråd i facebookgruppen Cykla i Stockholm

240704 Bortforsling av buskar till ÅVC

240629 Buskar växer ut

240629 Spånga karta
240629 Vällingby Björnbodavägen
240629 Vällingby karta
240629 Vällingby Bergslagsvägen
240629 Vällingby Ullvidevägen
240629 Vällingby Ullvidevägen
240629 Skattegårdsvägen
240629 Vällingby Skattegårdsvägen karta

240625 Buskar Norr Mälarstrand

240625 Norr Mälarstrand

240625 Hässelby Karta

240625 Buskar Skymd sikt i kurva karta

240625 Hässelby karta

240625 Häselby

240625 Uppmaning till trafikborgarråd i sociala medier

240622 Uppmaning på Stockholms stads facebooksida
Fortfarande 2024 utförs inte röjning av buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor, enligt cykelplanen. Cykeljouren gör ett kanonjobb, mycket bra❤️ men de har varken uppdrag, personal eller utrustning att ta över all röjning i kommunen. Vi föreslår även detta år 2024 ett möte med enheten för att reda ut vad som hindrar kommunen att utföra sitt uppdrag. Då kan vi ställa mer specifika krav till trafiknämnd och trafikrotel. https://youtu.be/jz1lgTZTj9s?si=z_1nEAQ-nEsNk-hJ

240620 Roslagsvägen karta

240620 Roslagsvägen karta

240620 Roslagsvägen karta

240620 Roslagstull karta

240620 Roslagstull karta

240620 Alviksvägen karta

240620 Bromma karta

240620 Kvarnbacksvägen karta

240620 Ulvsundavägen karta

240620 Kvarnbacksvägen karta

240620 Spångavägen karta

Spångavägen

240620 Bällstavägen karta

240620 Bällstavägen karta

240619 Vi röjer buskar som växer ut över primära cykelstråket Norr Mälarstrand

240618 Norr Mälarstrand primära cykelstråket, ca 8 bilder på olika ställen

Påfart Tranebergsbron, Fredhällsparken, primära cykelstråket

240618 Påfart Tranebergsbron, Fredhällsparken, primära cykelstråket

Bergslagsvägen efter Stora mossen, primära cykelstråket

240618 Bergslagsvägen efter Stora mossen, primära cykelstråket

240618 Bergslagsvägen efter Stora mossen, primära cykelstråket

240618 Bergslagsvägen väster om Islandstorget, primära cykelstråket

Bergslagsvägen Ängbyplan

240618 Bergslagsvägen Ängbyplan

240618 Bergslagsvägen Vällingby, sikttriangel brister

240618 Bergslagsvägen Vällingby
240618 parallell till Bergslagsvägen, Jämtlandsgatan, Vällingby

240618 Bergslagsvägen Vällingby

240618 Lövstavägen Hässelby

240617 Mail till trafikkontoret
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Vi ser även detta år att röjning av buskar och grenar som växer ut över gång- och cykelbanor inte fungerar enligt cykelplanen. Det är ett trafiksäkerhetsproblem, särskilt där gång- och cykelbanor är underdimensionerade. Då trycks de gående ut i cykeltrafiken. Taggbuskar är risk för skador på hornhinna i ögon. Vi har dokumenterat detta i 10 år nu, och har lämnat in konkreta förslag på lösning. Så vi vill gärna hitta en lösning för detta. Vi föreslår även detta år ett möte för att reda ut varför det inte fungerar. Är det budget som saknas, eller är det avtal som behöver uppdateras? Om vi vet mer vad problemet är är det lättare för oss att ställa specifika krav till trafiknämnd och trafikrotel. Här nedan via länken är vår ärendehantering https://cyklandeombud.se/…/brister-i-sommarunderhall-oc
Med vänliga hälsningar och tack på förhand Cyklandeombud Stockholms län

240615 Aktion röja buskar regionala cykelstråket påfart Tranebergsbron intill Fredhällsparken. Primära cykelstråket är här underdimensionerat, tryggt möte mellan körriktningar är inte möjligt utan att cykla ut i ytan för gående. Att växter då trycker ut de gående i cykeltrafiken riskerar personskador.

240614 Aktion röja buskar Tranebergsbron

240613 Råcksta karta

240613 Tranebergsbron påfart längs Fredhällsparken. Primära cykelstråket är här underdimensionerat, tryggt möte mellan körriktningar är inte möjligt utan att cykla ut i ytan för gående. Att växter då trycker ut de gående i cykeltrafiken riskerar personskador.

240613 Norr Mälarstrand primära cykelstråket, längs i princip hela sträckan växer buskar ut över gång- och cykelbanan. På vissa ställen är det taggbuskar, vilket ger risk för ögonskador.

Observationer Solna

240620 Bergshamra regionalt cykelstråk

240620 Bergshamra karta

Observationer Täby

240620 Täby karta

Täby

240620 Täby karta