Fortfarande är lövhalka en betydande risk för omkullkörning i Stockholms län. I flera kommuner saknas rätt underhåll för att reducera risker med lövhalka.

Enligt VTI är lövhalka som ishalka. När vi i cyklandeombud själva testar upplever vi det också som ishalka. Vi läser även beskrivningar från andra cyklande som har kört omkull vid lövhalka, eller har sett andra köra omkull på lövhalka.

Det kan bli väldigt halt och allvarliga skador, effekten är densamma som vid ishalka, säger forskaren Anna Niska vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Lövsopning måste ske flera dagar i veckan

Ibland är beskedet från kommuner att lövsopning sker en gång på hösten, när alla löv har fallit från träden. Den insatsen har nästan ingen funktion för trafiksäkerhet och minskning av personskador. Lövsopning måste ske regelbundet under säsongen för lövfällning, precis som med snöröjning och halkbekämpning. Skillnaden är att lövsopning kan ske lokalt där träd växer intill cykelbanor, då underlättar entreprenörens lokalkännedom, att de vet från tidigare säsonger var lövsopning ska ske. Vissa kommuner sopar löv regelbundet på pendlingsstråken. Det är bra, men även de lokala cykelbanorna måste sopas regelbundet, som tex barnens cykelbana till skolan och till fritidsaktiviteter.

Vid prognos om hårda vindar kan sopning behövas oftare

Supporta cyklandeombud via Patreon

Läs mer om lövhalka

Ärendehantering

2021-01-04 Fråga till trafikkontoret om lövsopning

Uppdateringar

2021-01-04
Cyklandeombud frågar trafikkontoret i Stockholm om lövsopning
Hej
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vi har några frågor om lövsopning i Stockholm. Vi ser att lövsopning görs löpande och återkommande på många cykelstråk, det är glädjande och mycket bra, stort tack för det. Hur ser avtalen ut där, gör lövsopning på tex prioriterade cykelstråk dagligen alla dagar i veckan? Hur fungerar kvalitetskontroll?Görs lövsopning även på de lokala cykelbanorna, tex på barnens cykelbana till skolan? Eller är det stadsdelsförvaltningarna som ansvarar där?
Vårt mål i Cyklandeombud är att alla gång- cykelbanor ska sopas efter behov och prognos, precis som vid halkbekämpning på vinter. Både pendlingsstråk och barnens cykelbanor till skola och fritidsaktiviteter. Vi lutar oss på statistiken från VTI som visar att 11% av cykelolyckor med personskador under oktober beror på lövhalka. 
Här finns observationer från 2020 via länken nedan https://cyklandeombud.se/underhall/lovhalka-ar-som-ishalka/
Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

Exempel lövhalka

2020-11-03 Trollbodaskolan Hässelby
2020-11-05 Cykelpendlingsstråk Fredhällsparken Stockholm
2020-11-02 Pendlingsstråk Lidingövägen
2020-11-04 jämförande observationer samma dag
2020-11-10 Solna kartlänk
Regionalt cykelstråk

Exempel omkullkörningar

Länk
Länk