Här dokumenterar vi lövhalka i Stockholms län 2021

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[Texten uppdateras]
VTI säger att lövhalka är som ishalka. Halkbekämpning behövs på både pendlingsstråk och mindre lokala cykelbanor, barnens cykelbana till skola och fritidsaktiviteter.

Utmaningar att bedöma hur ofta sopning av löv utförs.

Även när löv sopas dagligen hinner det samlas löv på gång- och cykelbana mellan sopningarna. Om löv ligger kvar flera dagar kan det möjligen synas att löv börjar bearbetas mekaniskt av överkörning och att de bildar ett sammanpressat lager som ofta sitter fast i asfalten. Om det är daglig sopning ligger löven mer fritt, och ger inte samma halka.
För en mer rättvisande observation behövs kontroll flera gånger per dag, tex av den som passerar på samma ställe både morgon och kväll, och under hela veckan.

Exempel utebliven lövsopning, som ishalka.
Exempel när sopning utförs dagligen. Ingen halka.

Läs mer om lövhalka

Dokumentation lövhalka 2021

Järfälla

position på karta

Solna

2021-11-01 Överjärva gård position på karta

Stockholms stad

2021-11-01 Kungsholms strand omkullkörning
2021-11-01 Rinkeby position på karta
2021-11-01 Spånga position på karta
2021-10-11 position på karta Pendlingsstråk, otillräcklig sopning.
2021-10-10 Tensta Huvudstråk Karta
2021-10-10 Spånga Lunda Karta

Liljeholmsvägen 2021-10-08 karta

Hammarby

Sundbyberg

Intill Enköpingsvägen, karta

Täby

Täby sopar löv 1 gång per säsong.

2021-10-16 Täby

Ärendehantering

2021-10-20 #1 fråga TK Sthlm SY2110201354XON
2021-10-20 #2 Svar från trafikkontoret Sthlm
2021-10-21 #3 Uppföljande fråga till trafikkontoret Sthlm
2021-10-21 #4 Frågor till trafikroteln Sthlm

Uppdateringar

2021-10-21 kontakt #4
Frågor till trafikroteln Sthlm
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi har sedan 2015 dokumenterat att barnens cykelbana till skola och fritidsaktiviteter inte halkbekämpas för lövhalka. Varför ser det ut så, finns stöd för det i den politiska styrningen, och hur motiveras det i så fall? 
Vad kan ni göra för att staden ska börja halkbekämpa barnens cykelbana till skola och fritidsaktiviteter under hösten?
Via denna länk finns mer info, tex att VTI benämner lövhalka som likställd med ishalka. https://cyklandeombud.se/underhall/lovhalka-ar-som-ishalka/
Här gör vi test av lövhalka, samma effekt som ishalkahttps://youtu.be/4unX5C7cr2Q
2021 års observationer och ärendehanteringhttps://cyklandeombud.se/underhall/lovhalka-2021/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö

2021-10-21 kontakt #3
Uppföljande fråga till trafikkontoret
”Hej och tack för snabbt svar
Det är delvis olyckligt att trafikkontoret benämner lövupptagning som städning, för gång- och cykeltrafik handlar det mer om halkbekämpning. 
Känner trafikkontoret till hur VTI ser på lövhalka? Har enheten tagit del av tex detta test av lövhalka? Se test via länken https://youtu.be/4unX5C7cr2Q
Vilka veckodagar sopas löv från prio cykelstråk? Hur motiveras att halkbekämpning av lövhalka inte utförs under 2 dagar i veckan? 
Hur motiverar trafikkontoret att barnens cykelbana till skola och fritidsaktiviteter inte halkbekämpas under säsong med lövhalka? Finns stöd för att inte halkbekämpa lövhalka på barnens cykelbana i uppdraget från den politiska styrningen? 
Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan trafikkontor och stadsdelsförvaltningar när det gäller lövsopning, i grova drag? 
Vi förstår att det finns utmaningar att minimera att köra sopmaskiner de dagar inga nya löv faller, och att det är begränsade sträckor där löv ger halka.
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-20 kontakt #2
Svar från trafikkontoret.
”Hej Jon, Tack för att du kontaktar oss! Lövupptagningen börjar när löven faller och arbetet med att städa bort löven görs under ordinarie servicenätter och servicedagar. Lövupptagning ska ha gjorts på alla gator senast den 1 december. Arbetet kan påverkas av när löven faller och väderleken som till exempel snö eller frost. Löv som faller av senare tar vi hand om så fort som möjligt. Gator med extra mycket lövträd och cykelbanor kan sopas två gånger. Våra prioriterade cykelstråk sopas fem dagar i veckan.
Läs mer om lövupptagning här: https://trafik.stockholm/gator-torg/lovstadning/ Om du har några fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen! Ha en bra dag! Med Vänliga Hälsningar
xxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms Stad

2021-10-20 kontakt #1 SY2110201354XON
Cyklandeombud frågar Trafikkontoret i Stockholms stad hur avtalen ser ut för sopning av löv.
”Hej, och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Vi undrar hur avtalen för lövsopning ser ut denna säsong. Sopas tex en gång per dag på pendlingsstråken? Hur ser avtalen ut för huvudstråk och lokala gång- cykelbanor? Vilka gång- och cykelbanor har stadsdelsförvaltningarna hand om? 
Här finns vår sida generellt om lövhalka
Här finns vissa observationer för 2021 (ganska få observationer)
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”