Cykeltrafik existerar inte för entreprenören, men inte heller för trafikkontoret när de godkänner planen för omledning vid bygget Rågsvedsvägen/Sköllerstagatan. Att kompetenshöjning om cykeltrafik behövs på trafikkontoret bekräftas åter.

Staden: ”Cykla hur du vill, vi skyltar ändå inte för cykeltrafik.”

Rågsvedsvägen är ett huvudstråk för cykeltrafik. Trots det existerar inte cykeltrafik i medvetandet hos entreprenören Peab, och inte heller hos trafikkontoret som godkänner planen för omledningen. De cyklande lämnas utan anvisningar, signalen från Stockholms stad är: ”Cykla hur du vill, det är ändå inte skyltat för cykeltrafik”

Cyklande tvingas ut i motortrafiken utan anvisning

Rågsvedsvägen är tungt trafikerad med tät busstrafik och lastbilstrafik i höga hastigheter. Det finns ingen plats för cyklande på körbanor för motortrafik. Att cykla med barn är inte att tänka på bland bussar och tunga lastbilar. De cyklande får gissa sig fram hur de ska passera denna plats. Ingen hänvisning finns alls. I vinterväglag blir det mycket obehagligt att cykla i tung trafik.

kartlänk

Cykelstråket används som bilparkering och materialförvaring

Peabs bilar kan parkeras på annan plats. Förvaring av material kan också ske på annan plats. barackerna kan också ställas upp på andra sidan gatan, då frigörs yta för material. Det finns alla möjligheter att behålla cykeltrafik och gångtrafik på ordinarie yta.

Inte ett ord om cykeltrafik i TA-planen

Trots att cykeltrafik är ett prioriterat trafikslag i stadens ambitioner om vardagstransporter, existerar det inte för den tjänsteperson som godkänt TA-planen. Tvärtom ges utlåtandet ”ur trafiksynpunkt ingen erinran”.

Kantsten saknar tillräcklig utfasning för cykeltrafik

Hur ska förvaltningschef Jonas Eliasson få ordning på detta?

  • Tekniska handboken måste skrivas om, idag saknas i princip anvisningar om cykeltrafik
  • Starta utbildningspaket om cykeltrafik internt på trafikkontoret
  • Starta utbildningar för entreprenörer om cykeltrafik
  • Börja kräva vite
  • Börja kontrollera omledningar

Läs mer om omledningar för cykeltrafik

Ärendehantering

170130 Anmält till trafikkontoret
170210 Fråga om status mailas till trafikkontoret

Uppdateringar

170210 Fråga om status mailas till trafikkontoret

Hej,

Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm. 
Vi undrar bara hur ärendet fortlöper vid bygget Rågsvedsvägen 76, 
Är cykelstråket öppnat där nu? 
Kan cyklande passera säkert nu?
Finns ny TA-plan där cykeltrafik finns med?
Läs om ärendet via länken här
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534
Huvudstråk för cykeltrafik