Slussenprojektet är tydliga med att de vägrar anställa cykelkompetens, och de vägrar ta till sig ett år av kritik i över 100 dokumenterade farliga brister. Istället förnekar staden bristerna och entreprenören tillåts fortsätta göra farliga lösningar för cykeltrafik. Ingen har handlingskraft att styra slussenprojektet, Jan Valeskog vill inte ta ansvar, trafikroteln kan inte styra. Besiktning #7.

Cyklande sköter kvalitetskontroll, säkerhet och framkomlighet

I en av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik vid slussen är det risk för invalidiserande skador och nära krock dagligen. Under slussen finns en nygjord T-korsning för cykeltrafik och gångtrafik som ska gälla under några år. Det är fortsatt de cyklande som ansvarar för kvalitetskontroll av säkerhet och framkomlighet. Staden saknar organisation och vill inte starta organisation för detta, trots ett år med över 100 uppmaningar, och över 100 dokumenterade brister. Ingenstans i stadens organisation finns någon som är beredd att visa handlingskraft, istället förnekas brister, det är locket på, huvudet i sanden. Stadens styrande dokument att prioritera vardagstransporter med cykeltrafik fungerar inte i de tillfälliga omledningarna i slussenbygget.

Läs hela kartläggningen med över 100 dokumenterade brister i slussenbygget 

 • Trafikkontorets förvaltningschef Jonas Eliasson: Kan inte påverka
 • Trafikroteln: Kan inte att styra/påverka
 • Exploateringsnämndens Jan Valeskog: Svarar ”fullt förtroende” för kompetens i slussenprojektet. Inte minsta intresserad av ärendet.
 • Världsledande entreprenör Skanska: Inte intresserade. 

Lekstuga och rekord i farliga lösningar i en enda korsning

När det gäller cykeltrafik vid tillfälliga omledningar vid slussenbygget lyser yrkeskunskapen med sin frånvaro. Den är ersatt med lekstuga.

Farligt monterad skylt sticker ut mitt i ansiktshöjd. Tänk en balk
rakt ut i huvudled för motortrafik, det skulle aldrig hända.

Kommentar från cyklande 

”När det gäller senaste ombyggnationen av cykelbanan vid Slussen kom den utan förvarning! Plötsligt har det byggts om, ingen information! Cyklar där varje dag till och från jobbet. Man vänjer sig efter ett tag hur man ska hantera farorna, även om det inte är ok som det ser ut. När jag kom från Gamla stan glömde jag bort att det kan komma möta från höger inne i Slussen.Varningarna är inte tillräckliga. Var bara tur att ingen kom cyklandes från höger eller kom gående.Jag tog vänster mot färjeterminalerna.
Fick en kall kår längs ryggraden.
Mest att jag inte var observant och det kunnat gå illa.
Jag cyklade i normal hastighet, inte toksnabbt.
Nu när jag vet stannar jag för att kolla sikten åt höger och vänster.
Nuvarande trafiklösning är rent ut sagt värdelös.
Var försiktiga.”

Krockdesign för högersvängande

Högersvängande väljer ofta att svänga in på gångbanan, för designen av T-korningen är urusel i tydlighet. För högersvängande är den tänkta kurvradien helt orealistisk. Entreprenören saknar kompetens om cykeltrafik, och tror det är samma sak som gångtrafik.

Kommentar från cyklande
”Jag ansökte om medlemsskap eftersom jag blev helt chockad över nya Slussen-korsningen och ser att många reagerat.” 

Kommentar från cyklande
”Påkörd bakifrån i den nya idiotiska Slussenkorsningen när jag fick bromsa in för att inte köra över en dam med hund som kom gående från Söder Mälarstrand. Ska vi verkligen behöva leva med den korsningen?”

Gående och cyklande från väst får ingen varning

Gående och cyklande trafik från Söder Mälarstrand får ingen förvarning om den farliga korsningen.

Lösningar finns

 • LED-text som varnar för farlig korsning, skymd sikt, sakta ner
 • blixtljus för att påkalla uppmärksamhet
 • Audio-signal
 • Schakta bort jord för att skapa sikt och leda ut högersvängande trafik säkrare, och med rätt kurvradie, och ge trafikanter från väster sikt upp i backen. 
 • Ta bort skrot som sticker ut i cykelbanan
 • Flytta skyltar som sticker ut framför cyklandes ansikte.
 • Speglar för att reducera risker med skymd sikt

Bra att gångtrafik separeras, men plastband behöver bytas till hållbart material

Allt är inte nattsvart. Att gångtrafik separeras är bra, dock behöver plastbanden bytas till hållbart material.

Krockrisk när pollare och tungavstängning sticker ut i cykelstråket

Från Söder Mälarstrand har entreprenör placerat pollare och tungavstängning i och för nära cykalstråket. Det blir för smalt, och cyklande kan inte möta cykeltrafik utan att det finns risk för krock och personskador. Här är mörkt, belysning saknas. Cyklande föräldrar som skjutsar barn med lastcykel kommer inte förbi. Entreprenören har inget lärt av tidigare misstag som uppmärksammats och rapporterats av cyklandeombud.

Långsiktiga krav

 • Projektet måste anställa cykelkompetens, ett krav som är framfört i ett år utan resultat.
 • Entreprenör behöver utbildas om cykeltrafik omgående
 • Förvaltning och beställare behöver utbildning om cykeltrafik
 • Organisation för kvalitetskontroll behöver startas
 • Vite måste användas när entreprenören misslyckas

Läs mer om omledningar av cykeltrafik

Ärendehantering

170202 Uppmaning till slussenprojektet att säkra nya korsningen. Besiktning #7
170206 registrerat ärende trafikkontoret SY1702061021QQR
170206 Trafikkontoret skickar vidare till slussenprojektet
170207 Slussenprojektet svarar, åtgärder beställda
170208 Påminnelse till slussenprojektet att farlig skylt i ansikte sitter kvar.
170209 Mailar DN om bristerna vid slussenbygget
170210 Skylten i ansiktshöjd flyttas först efter 5 dagar
170222 Varning för gående monterad (kanske tidigare)

Uppdateringar

170224 Bredd stämmer enligt TA-planen svarar kommunikatören på slusssenprojektet.

länk

170222 Varningsskylt för gående uppe (kanske tidigare), den ena skylten monterad på fel sida korsningen.

170213 Fortfarande ingen varning för gående från Söder Mälarstrand 8 dagar efter anmälan

Cyklande leds fortfarande in rakt mot gående, ingen får varning.

170213
170213

170210 Skylten som sticker ut framför cyklandes ansikte flyttas först efter 5 dagar. 

Foto Jesper M
170210

170208 Skylt rakt i ansiktet är kvar.

Skrot är kvar, ingen utmärkning

Ingen utmärkning av staketet

170208 Cyklandeombud pingar trafikborgarrådet Daniel Helldén

170207 Mail till slussenprojektet

Hej tack för svar

tack för åtgärder

Rumble strips är designade för biltrafik, VTI dömer ut det som säkerhetsrisk när det används i cykeltrafik. Det har vi tjatat om många gånger tidigare, och ändå fortsätter ni med rumble strips? Vem i slussenprojektet har högre kompetens om cykeltrafik än VTIs cykelforskare, och föreslår rumble strips på cykelstråk? Hur ser de studierna ut? Blixtljus och audio-signal kan användas istället.
Hur har ni åtgärdat de andra bristerna som vi dokumenterat? 
Varför kan inte sikt/högersväng säkras genom att schakta bort jord?
Varför anställer ni inte cykelkompetens?
Varför utbildas inte entreprenören om cykeltrafik?
Varför är det fortfarande de cyklande som sköter kvalitetskontroll? 
Hur kan de systematiska bristerna kvarstå efter ett år av uppmaningar? 
Vänliga hälsningar

Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170207 Svar från slussenprojektet

Hej Jon!
Precis som vi skrev på Twitter så har korsningen kompletterats med rumble strips och plast-pollare för att öka säkerheten. Nu är även varningsskylt och speglar är beställda.Vänliga hälsningar,VxxxKommunikatörProjekt Slussen Besöksadress: Katarinavägen 11Postadress:  Box 8189, 104 20 StockholmTelefon: 08-

170207 Cyklandeombud tipsar om blixtljus

170207 Slussen svarar att de har beställt material

170207 Påminnelse till slussenprojektet

170206 Trafikkontoret skickar vidare till slussenprojektet. Ibland är det slussenprojektet som skickar vidare till trafikkontoret. För medborgaren är det svårt att veta var felanmälningar ska skickas, bättre att samma mottagare har hand om allt i slussenbygget.

HejTack för din synpunkt. Jag skickar synpunkten till Slussenprojektet som kan nås på Slussen@stockholm.se .Med vänlig hälsning Johan KHandläggare

170205 Anmälan till trafikkontoret

Hej

Tack för allt ni gör för cykeltrafik i Stockholm.
Slussen: fortsatt farligt i omledningar för cykel och gångtrafik, nu i nya T-korsningen under jord. 
Läs ärendet i länken nedan
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170203 Tweet till SR P4 trafikredaktionen för att de ska varna trafikanter. Det vill inte P4 göra.

170202 Tweet till Slussenprojektet

twitterlänk