Ett exempel på farlig omledning för gång och cykeltrafik vid regionala cykelstråket Bällstavägen. Skyltar är farligt placerade mitt i cykelstråket. Gående tvingas ut i cykeltrafik för att passera.

161007 Foto Magnus Eweman

Vid vägarbetet på Bällstavägen har entreprenören placerat skyltar på ett farligt sätt. Dels blockeras en hel körriktning, och dels tvingas gångtrafik ut i cykelfält för att kunna passera. Cykelbanan längs Bällstavägen är ett pendlingsstråk, så här ska det egentligen vara extra hög standard.

Foto Magnus Eweman