Nu är lilla bron mellan Rissne/Ursvik och Rinkeby riven. Omledningen är ganska lång, förbi byggarbetsplats. Cyklandeombud bevakar hur den nya lösningen utformas

Frågan är hur den nya lösningen kommer att se ut. Den längre bron har haft problem med halka på vintern, och trots upprepade anmälningar har det inte åtgärdats.

Tillfällig trafikomledning markerat med blå linje

Motortrafiken kommer i första hand vid trafikplats Rissne

När en tittar på utformningen av trafikplats Rissne blir det tydligt att motortrafiken kommer i första hand. Gång- och cykeltrafik får omvägar och med höjdskillnader. Det stämmer inte helt med regeringens uppdrag till Trafikverket om ökad och säker cykling.

Från Trafikverkets dokument 2010
Från Trafikverkets dokument 2010

Ärendehantering

Kartlänk
Info från Sundbyberg

Uppdateringar

xxx