I Hässelby längs Lövstavägen och Blomsterkungsvägen har Stockholms stad anlagd flera nya säkrare korsningar, med hastighetsdämpande åtgärder för motortrafiken.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Barn kan gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter

Längs Lövstavägen och Blomsterkungsvägen har flera korsningar för gång- och cykeltrafik nu byggts om. Hastighetsdämpande åtgärder har anlagts, vilket ökar trafiksäkerheten för gående och cyklande. Nu är det tryggare för barn att gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter. Lövstavägen mellan Åkermyntan och Blomsterkungsvägen är i praktiken en förlängning av cykelpendlingsstråket, och sträckan sopsaltas även på vintern.

Lövstavägen hållplats Riddersvik farthinder
Korsningen Lövstavägen/Blomsterkungsvägen
Blomsterkungsvägen/ Odalgränd
Blomsterkungsvägen/ Knäckepilsgränd

Vägmarkeringar kan ge illusion att cykla rakt fram

Vi tittar även på några detaljer i utförandet. I korsningen Lövstavägen/Blomsterkungsvägen riskerar vägmarkeringarna och stenläggning ge en illusion att det är tänkt att cykeltrafik ska cykla rakt fram. Det är olyckligt då det är en kantsten rakt fram, och i mörker kan det vara risk för omkullkörning över kantstenen som kan leda till personskador.

Placeringen av hajtänderna leder till att motortrafiken i väntläge blockerar gång- och cykelbanan. Hastighetsdämpningen finns där oavsett, vilket är bra. Men på bilden blir det tydligt att gång- och cykelbanan lika gärna hade kunnat läggas framför den väntande vita bilen. Och då få en mer naturlig och rakare linjeföring genom korsningen.

Här bara som exempel på ”indragen korsning” för gång- och cykeltrafik. På Lövstavägen precis innan korsningen med Blomsterkungsvägen. Kanske har man bara lagt till hastighetsdämpande åtgärder på befintlig lösning längs Lövstavägen.

Trafikkontoret ville först höja hastighet till 60km/t

I stadens hastighetsplan ville trafikkontoret först höja hastigheten till 60km/t på delar av Blomsterkungsvägen. Det hade varit olyckligt för det är klurigt att försöka hitta en tydlig och enkel gång- och cykelbana längs Blomsterkungsvägen för genomfartstrafik på cykel. Det enklaste är att cykla på vägen för blandad trafik, med nackdelen att förare i motortrafik kan utrycka irritation, samt att bussar kör för nära bakom för att det ska upplevas tryggt. Det finns ett behov att bygga ett tydligt och sammanhängande cykelstråk längs Blomsterkungsvägen. Särskilt som staden nu byggs ut med nya bostäder i området.

Ärendehantering

Beslutet om åtgärderna
Position på karta
2022-07-26 #1 Fråga om vägmarkeringar till trafikkontoret SY2207271321LNL

Uppdateringar

2022-07-26 kontakt #1
Fråga till trafikkontoret om vägmarkeringarna SY2207271321LNL
”Hej och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm, och för ert tålamod. Här ett särskilt tack för alla nya farthinder längs Lövstavägen och Blomsterkungsvägen. En grej jag lade märke till när jag första gången passerade korsningen Lövstavägen/Blomsterkungsvägen  Länk till position på karta nedan https://goo.gl/maps/Pds2ZH8kdTsHvFdc9 var att nuvarande vägmarkeringar och stenläggning kan ge en illusion att cykeltrafik ska cykla rakt fram, alltså över kantstenen. I mörker kan det kanske riskera omkullkörning. Bifogad bild

Finns det något som hindrar att cykelbanan kan ha en rakare linje rakt fram här? Eller i alla fall med lite mindre radie på kurvor? Längs samma stråk mot city vid Åkeshov har cykelbanan en rakare linje genom korsningen. Bildexempel Åkeshov rakare linjeföring bifogat nedan

Rakare linjeföring Åkeshov

Här principexempel, (men då behövs justerad position för refug, olika stolpar, gångbana och justerat med bredder.) 

Hur ser det ut med styrande dokument för korsningar? Är det så rak linjeföring som möjligt som har stöd, eller har indragen linjeföring stöd som nuvarande utformning? Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”