En sträcka av det regionala cykelstråket är helt utan vinterunderhåll vid Fartygsgatan i Hammarby Sjöstad. Det är felanmält till Stockholms stad under flera år men utan åtgärd.

Stor risk för omkullkörning vid cykling i spåret.

Stockholms stads vinterunderhåll av gång- och cykelbanor på Fartygsgatan slutar i höjd med Vävar Johans gata. Det lämnar en sträcka på cirka 100 m som är helt utan vinterunderhåll. Det finns en stor risk för halkolyckor för gående och omkullkörningar för cyklister.

Markeringen visar den sträcka som saknar vinterunderhåll

Halt för gående, puckelpist och spårigt för cyklister. Varför lämnas en sträcka helt utan åtgärd under flera år?
Kan inte snöröjningsfordonet vända här?
Trafikkontoret svarar att den här sträckan av regionalt cykelstråk inte ingår bland de som ska hålla extra hög standard. I svaret hänvisas det till en sida där man kan ladda ner följande karta:  Karta över cykelstråk med extra hög standard
Där framgår det tydligt att den sträckan av regionalt cykelstråk som saknar vinterunderhåll ingår i det cykelstråk som ska hålla extra hög standard och sopsaltas.


Ärendehantering

2015 Denna brist är felanmäld under många år
20161113 Ärendenummer trafikkontoret  SY1612132236MYF
20161221 Trafikkontoret svarar
20161223

Uppdateringar

20161221 Svar från Trafikkontoret
Hej!
Den sträcka som kontoret sopsaltar är cykelbanan som går utmed Värmdövägen och fram till Nackas kommungräns. Växlingen mellan Stockholm och Nacka är vid gångtunnel. Tanken är att det är stora cykelstråk som sopsaltas. Du kan läsa mer om vintercykling på stadens hemsida, länk: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla/Underhall/
Den gata du skriver om Fartygsgatan ingår i kontraktet för området och har dessvärre inte samma frekvens eller metod som den stora cykelbanan har.
Vänliga hälsningar
xx
Trafikkontoret


Ska hålla extra hög standard enligt kartan Trafikkontoret hänvisar till.

20161223 Replik från Cyklandeombud
Hej,
Jag har gått igenom information på hemsidan du hänvisade till. Enligt kartan över cykelstråk med extra hög standard är sträckan som jag felanmält med. Den är även en del av det regionala cykelstråket. Sträckan borde således hålla exakt samma standard. Ett besök behövs göras på platsen för att förstå det orimliga i det hela.

20170103 Replik från Cyklandeombud
Hej,
Jag saknar återkoppling. Sträckan är del av prioriterat cykelstråk och ska hålla extra hög standard. Det borde även gälla vintertid. Jag har bifogat en bild som visar var sopsaltaren vänder. Det är fullt möjligt att fortsätta rakt fram, köra genom tunneln och vända.


Du kan följa ärendet via länken.
Med vänlig hälsning
Dennis Höglund

Bifogad bild från 20161228.
20160104 Svar från Trafikkontoret
Hej Dennis,
Tack för ditt mail och för bilden.

Nacka och Stockholm möts vid tunneln. Ibland kör Stockholm och vänder på Nackas sida och ibland är det precis tvärt om. Bygget som syns på bilden ställer till det ibland, så maskinen inte kan passera också parkerade bilar gör det svårt att passera med maskinen i drift eftersom bilen/bilarna i så fall blir blästrade av sopvalsen.

Vänliga hälsningar
/xx, Projektledare

Trafikkontoret

Stadsmiljö/Innerstad