Etikett Hammarby sjöstad

Norra Hammarbyhamnen får en lösning

Gående väljer ofta cykelpendlingsstråket längs norra Hammarbyhamnen, eftersom det är slätare underlag. Ytor för gående har ojämn gatsten. Att åtgärda denna konfliktdesign har drivits av Cyklandeombud sedan 2013. Nu är en lösning i sikte. Norra Hammarbyhamnen Stockholms stad har utformat… Fortsätt läsa →

Regionalt cykelstråk utan vinterunderhåll

En sträcka av det regionala cykelstråket är helt utan vinterunderhåll vid Fartygsgatan i Hammarby Sjöstad. Det är felanmält till Stockholms stad under flera år men utan åtgärd. Stor risk för omkullkörning vid cykling i spåret. Stockholms stads vinterunderhåll av gång-… Fortsätt läsa →

Betongfundament mitt i cykelbana trollas bort med färg

Cyklandeombud har tidigare uppmärksammat betongfundamentet som sticker ut i cykelbanan vid Sicklauddsbron i Hammarby Sjöstad. Nu försöker staden trolla bort betongkanten med färg. Bara 40cm kvar att cykla på Kartlänk Betongfundamentet riskerar omkullkörning och personskador Betongfundamentet riskerar omkullkörning och personskador,… Fortsätt läsa →

Gatsten på Henriksdalsallén avskräcker gående och cyklande

Henriksdalsallén i Hammarby Sjöstad är skyltad som ett 18 meter brett gångfartsområde. Men gående, handikappade, föräldrar med barnvagnar och cyklande får trängas på två 1,5 meter breda betongtrottoarer. Resten av allén, 15 meter, har bilar och växter fått, olämplig gatsten… Fortsätt läsa →

Kantstenshinder för cyklande i Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad är miljöstadsdelen där det var tänkt att resor ska ske med kollektivtrafik, gång och cykel. Men cykelfält blockeras av förare i bil, tvärgatorna har kantstenshinder och grov stor gatsten. Cykeltrafiken lockas till trottoarerna. Vad gör stadshuset och förvaltningar?… Fortsätt läsa →

Felskyltat vid Henriksdalskajen tillåter cyklister på trottoaren

Gående och cyklande är många gånger irriterade på varandra när de möts på trottoaren vid Henriksdalskajen. Båda hävdar att de har rätt, och det har de. Det är skyltningen som är felgjord. När cyklande kommer från Henriksdalskajen och ska söderut… Fortsätt läsa →

Hammarby sjöstad blockerad för cykeltrafik varje dag

Cykelfälten i Hammarby sjöstad är blockerade av felparkerade bilar varje dag, men Stockholms stad väljer att förneka det, istället för att åtgärda och lösa problemet.  Trafikkontorets parkeringsavdelning tycker att parkeringsbevakningen av cykelfälten fungerar bra. Trots att trafikkontoret har tagit del… Fortsätt läsa →

Cyklande tvingas upp på trottoar i Hammarby Sjöstad

Exploateringskontoret glömmer cykeltrafiken när det byggs nytt i Hammarby Sjöstad. Det är dyrt att bygga, men ännu dyrare att bygga om det som blir fel. Hur fungerar den politiska styrningen? Cyklande tvingas upp på trottoaren vid nybyggda Textilgatan Nu är… Fortsätt läsa →

© 2024 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑