På Stockholm stads hemsida kan man läsa följande:

”Cykla på vintern
För att fler ska välja att cykla under vintersäsongen satsar vi extra på vinterväghållning av cykelbanor, särskilt på delar av de prioriterade cykelstråken. Dessa cykelbanor hålls fria från snö och is med en metod som kallas sopsaltning.
(källa: Stockholm.se – cykla på vintern).

Helgen den 10 och 11 december kom ett lätt snöfall med några centimeter blöt snö. På söndagen sjönk temperaturen till minusgrader. Efter söndagen har temperaturen varit nere på som mest ca -6 grader och som mest någon plusgrad. Med andra ord har det inte varit extremkallt, utan sopsaltningsmetoden borde fungera fint.

Karta från Stockholm Stads hemsida med markerade prio pendelstråk som skall sopsaltas. Det inringade området är där fotografierna är tagna.
Bilden är taget tisdagen den 13:e december på eftermiddagen.

Bilden är tagen tisdagen den 13:e december på eftermiddagen.

Bilden är tagen morgonen torsdagen den 15:e december (fyra dagar efter snöfall).

Bilden är tagen morgonen fredagen den 16:e december (fem dagar efter snöfall).

Fem dagar efter snöfall har fortfarande inte Stockholm stad lyckats få bort is från det prioriterade pendelstråket längsmed Älvsjövägen. Prioriterade pendelstråk närmare staden har varit asfaltrena sedan några dagar.

Update 2016-12-16: När jag passerade vid 17-tiden så var gång/cykelbanan äntligen asfaltsren. Synd att det tog fem dygn efter snöfall och flera felanmälningar innan stråket fixades.

Fem dygn efter snöfall, så hade äntligen Stockholms stad lyckats fixa pendelstråket längsmed Älvsjövägen. 

Felanmält 2016-12-14: SY1612141506RYI
Felanmält 2016-12-16: SY1612160744SRU