Entreprenören Otera lämnade först farliga springor mellan plåtar och asfalt, där cyklande riskerar omkullkörning och invalidiserande skador. Nu utesluts cyklande med funktionsvariationer helt, och föräldrar med lastcyklar. När ska Stockholms stad börja kräva vite av entreprenörer?

Foto: Cyklandeombud

Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel utesluts

Vid vägarbetet Ringvägen är det stopp för cyklande med funktionsvariationer. Ingen utspetsning finns, alltså en ramp upp över trottoarkanten. Istället har entreprenören Otera Ratel lagt dit några gummityngder som de råkade ha över på platsen. En riktigt amatörmässig lösning. Seniorcyklande med trehjuling utesluts också. Föräldrar som skjutsar barnen med lastcykel eller cykelsläp är inte välkomna här. Tvärt emot Stockholm stads styrande dokument. Trots att trafikkontoret har fått extremt många uppmaningar vill de ändå inte börja kräva vite av entreprenörer. Trafikkontoret vill inte kräva utbildning av entreprenörerna. Det finns helt enkelt ingen förmåga att styra verksamheten här. Även trafikroteln och trafikborgarrådet har under lång tid fått många uppmaningar att styra trafikkontoret, men konkreta åtgärder uteblir.

Hänvisningen är också bristfällig, den cyklande får gissa sig fram om högen med gummiprylar är tänkt som en ramp. Eller har entreprenören tänkta att bjuda på en äventyrsbana för mountainbike?

Foto Richard Rost

Tidigare fanns farliga spår där cyklande riskerade att cykla omkull

Vid vägarbetet på huvudstråket för cykeltrafik längs Ringvägen i korsningen med Rosenlundsgatan har entreprenören fräst bort asfalt och varnat för hög asfaltskant i några dagar. Därefter har plåtar placerats och skapat springor där cyklande kan fastna med cykelhjul och riskerar omkullkörning och svåra personskador.

Det är ett huvudstråk för cykeltrafik längs Ringvägen

Kartlänk

Ärendehantering

161027 Anmält till trafikkontoret SY1610270929ENC
161107 Anmält igen till trafikkontoret och borgarrådssekreterare. SY1611080944UUX

Läs mer om vägarbete på cykelvägar

Inte första gången Otera Ratel gör farliga lösningar för cykeltrafik

Uppdateringar

161113 Asfaltramp nu anlagd för cyklande, men vidare hänvisning saknas

161108 Cyklandeombud mailar Otera Ratel

Hej!

Gång på gång gör Otera Ratel farliga omledningar för cykeltrafik i Stockholm. Ni behöver utbilda lednig och personal, och ställa krav på underleverantörer. 
Hur kommer ni åtgärda detta arbete på Ringvägen, och hur kommer ni starta utbildning för att undvika framtida farliga misstag, som rikserar allvarliga personskador?
Läs dokumenterade ärenden här
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

161108
Gummiklumpen som lades provisoriskt som en sorts ramp över brottarkanten är nu borta. Cyklande får kliva av och lyfta cykeln.

Juha Salmela I eftermiddag när jag passerade här så hade de plockat bort gummiklumpen. Bara att kliva av o lyfta cykeln över trottoarkanten.

161107

Entreprenören Otera struntar i ramp upp på trottoaren, cyklande med funktionsvariationer utesluts. Hänvisande skyltar är otydliga.

Cyklande väljer andra vägar