Trafikkontoret i Stockholms stad måste starta utbildning för entreprenörer. Gång på gång gör entreprenörer farliga lösningar för cykeltrafik, och trafikkontoret vägrar kräva vite. Här struntar entreprenören i både omledning och skyltning vid arbete längs Blomsterkungsvägen. 

Cykelbanan fungerar i praktiken som en huvudled
Kartlänk

För gående och cyklande med funktionsvariationer finns särskilda risker med uppgrävda cykelbanor utan rätt avspärrning och omledning.

Läs mer om arbeten på cykelbanor

Ärendehantering

161031 Anmälan till trafikkontoret SY1611011226YFH

Uppdateringar

xxx