En skylift blockerar Tranebergsbron utan vare sig varningsskyltar, omledning eller tillstånd. På huvudled för biltrafik skulle detta givetvis vara otänkbart. 

Foto Michael J

Fastighetsägaren fortsätter att blockera tranebergsbron utan tillstånd, utan avspärrning, utan omledning, utan någon som helst kompetens. Trots att trafikkontoret stängt av arbetet när entreprenören gjorde samma tilltag för några månader sedan.
Maskinen blockerar Tranebergsbron 161027 redan kl 07.00 på morgonen när det är mörkt och försämrad sikt.

Ärendehantering

161027 Anmälan till trafikkontoret
161107 Svar från trafikkontoret

Uppdateringar

161107
Svar från trafikkontoret, som gjort detektivarbete

Hej, Jon!
Skyliften som du anmälde 2016-10-27 på Tranebergsbron saknade både TA-plan och polistillstånd, därav kan vi inte vitesförelägga. Vi var på plats den 28:e oktober men då var skyliften borta. Eftersom den saknade tillstånd, TA-plan har vi tyvärr ingen möjlighet att polisanmäla då det för oss är okänt vem som utförde arbetet.
Med vänliga hälsningarxxxTrafikkontoret