En stolpe med skylt om stoppförbud för motortrafik har nyligen placerats på cykelbanan vid Hornsbergs strand. Stolpar är aldrig lämpliga att placera mitt i cykeltrafiken.

Foto: Elin F

Stadens tekniska handbok anger att stolpen ska placeras 40 cm in på gångbana. Där blir stolpen ett hinder för gångtrafik.

Från handboken Cykeln i staden
kartlänk

Läs mer om stolpar som placeras fel 

Där stolpen är placerad är det ett huvudstråk

Ärendehantering

170318 Felanmäld till Stockholms stad

Uppdateringar