En svart vägg utan omledning blockerar huvudled för cykeltrafik vid Stureplan. Trafikkontoret i Stockholms stad har godkänt blockeringen efter en ”samlad bedömning”.

[texten uppdateras]

Den farliga blockeringen på Birger Jarlsgatan 21 är placerad på ett pendlingsstråk för cykeltrafik. Här ska det vara högsta standard för cykel. Entreprenören har inte ens satt ut reflexer på den svarta väggen. Det finns risk för personskador. Denna lösning skulle vara helt otänkbar om det var en huvudled för motortrafik. Trafikkontoret har ännu inte lyckats presentera en godkänd TA-plan.

kartlänk

Utbildningbehov hos entreprenör och trafikkontoret

För att förstå stadens styrande dokument om cykeltrafik behövs utbildning av entreprenörer och tjänstepersoner på trafikkontoret. Och för att undvika liknande farliga lösningar i framtiden. Entreprenörer behöver certifieras för att få arbeta på stadens mark.

Läs mer om arbeten på cykelbanor

Ärendehantering

Ärendenummer
SY1703181512CAY (Fredrik S)
SY1703181506GVM (Helena S)
SY1703211258PIY (Helena S)
SY1703221354NRP (Cyklandeombud)

170318 Anmälan till trafikkontoret SY1703181506GVM och SY1703181512CAY
170320 Svar från trafikkontoret markupplåtning
170321 Svar från trafikkontoret
170321 Ny fråga om dokumentation i ärendet SY1703211258PIY
170322 Cyklandeombud frågar om TA-plan för Birger Jarlsgatan 21
170322 TK svarar: hittar ingen TA-plan Birger Jarlsgatan 21
170323 Ännu ingen omledning
170324 Trafikkontoret svarar ”en samlad bedömning”

Enkla standardlösningar finns

  • Behöver entreprenören/bygget verkligen denna yta? Ofta går det att hitta lösningar som inte blockerar trafik.
  • Rätt utförd omledning är en enkel lösning. Asfalterad omledning i samma plan som cykelstråket, utan höjdskillnader krävs. Den omledningen kan förläggas ut i körfält för motortrafik, där det finns gott om plats.

Uppdateringar

170324 Cyklandeombud begär att se ursprunglig TA-plan och tillstånd från starten av byggets etablering.

Hej Nxxx, 

tack för dokumenten som gäller från idag 170324

Vi skulle även vilja se bilagor som polistillståndet hänvisar till:
De villkor som meddelats av Stockholms stad (bilaga BE) och Trafikkontorets yttrande (bilaga 1) ska följas. 
Hur såg tillståndet och alla dokumenten ut för byggetableringen från start, alltså innan 170324?
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

170324 Entreprenören tar bort delar av den blockerande väggen på cykelstråket, rätt skyltning saknas fortfarande

Foto Helena S

170324 Trafikkontoret skickar nyproducerade polistillstånd och skiss, som har skapats efter anmälan från Cyklandeombud.

Hej!
Jag bifogar polistillståndet samt tillhörande skiss.
Efter att ha stämt av med ansvarig på trafikkontoret har det initialt gjorts en bedömning att TA-plan inte behövs. Efter att ha blivit uppmärksammade angående den faktiska utbredningen i cykelbanan har åtgärder vidtagits för att ta bort etableringen ur cykelbanan. Det ska vara åtgärdat under dagen. Byggetableringens placering utifrån bifogad karta kräver inte TA-plan enligt ansvarig på trafikkontoret.

Vänliga hälsningar,
Nxxxx, markupplåtare

Nytt polistillstånd från 170324
Ny skiss, från 170324

170324 Cyklandeombud fortsätter fråga efter godkänd TA-plan

Tack Nxxx för svar


Kan du skicka TA-planen och polistillstånd?
Tycker du och trafikkontoret att trafikomledningen är rätt och yrkesmässigt utförd, enligt de handböcker som finns om trafikomledning?

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

170324 Trafikkontorets markupplåtare svarar

Hej! Ursäkta sent svar. Platsen har innan yttrande skickats till polisen fått godkänt utifrån en samlad bedömning från trafikkontoret. Reflexer ska sitta på etableringen vilket nu är åtgärdat av tillståndshavaren. 
Inkomna synpunkter gällande gaturummets funktion är mycket värdefulla för att staden ska fungera på bästa möjliga sätt. I och med förlängningen av tillståndet minskas ytan för etableringen. Arbetet med att minska ytan har redan påbörjats och förväntas vara klar under dagen. Då kommer etableringen inte längre inkräkta på cykelbanan.
 Vänliga hälsningar,Nxxx Bxxx, markupplåtare

170322 Trafikkontoret hittar ingen TA-plan för Birger Jarlsgatan 21

Hej,
Jag hittar ingen TA-plan med adress Birger Jarlsgatan 21. Pågår det ett arbete där? Vet du vad det är för typ av arbete?
HälsningarTxxxxx, TrafikingenjörTrafikkontoret, Tillstånd/TrafikstyrningBox 8311, 104 20 StockholmTelefon: 08-508 E-post: www.stockholm.se/schakt

170322 Cyklandeombud uppmanar att göra omledning för cykeltrafik

Hej!

Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm
Vid Stureplan finns ett pendlingsstråk för cykeltrafik, där trafikkontoret godkännt att en svart vägg står mitt i cykelstråket och blockerar. Det är inte ok, det är en farlig lösning som saknar omledning. Här behövs omedelbar omledning ut i biltrafiken. 
För att undvika liknande misstag behövs utbildning om cykeltrafik. Och kanske en enkel förtydligande guide om hur stadens styrande dokument om cykeltrafik ska omsättas i praktiken vid tillstånd för markupplåtelse.
Läs om alla detaljer här via länken
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

170320 Svar från trafikkontoret enheten för markupplåtning

”Placeringen har godkänts inom trafikkontoret men reflexer ska absolut sitta på planket. Jag kontaktar tillståndshavaren för att få detta åtgärdat. Etableringen kommer även att tas bort i månadsskiftet.”

Cykelbanan längs Birger Jarlsgatan är ett pendlingsstråk,
där ska det vara högsta tänkbara standard.