TMA-bilar är avgörande för säkerheten för de som arbetar vid vägarbeten. För skydd på gång- och cykelbanor räcker mindre fordon som skydd för vägarbete.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Högsta prioritet vid vägarbeten är alltid att de som utför arbetet har en trygg och säker arbetsmiljö. Där är TMA-bilarna mycket viktiga. Även vid arbeten på gång- och cykelbanor kan TMA-funktionen behövas, men då räcker ofta lättare fordon eftersom krockvåld med cykel är mindre än med bil eller lastbil. Vid detta arbete längs Huddingevägen är det oklart om TMA-bilen var aktiv i att skydda arbete på gång- och cykelbana, eller om den stod i beredskap för senare insats. Oavsett blev gång- och cykelbanan blockerad utan trafikomledning.

Går det inte att kliva av och gå förbi?

De som kör trehjulig lastcykel har svårt att komma förbi, och det är svårt att passera över kantsten med tung last på flaket. De som cyklar armcykel kan inte kliva av och gå förbi. Även trehjuliga seniorcyklar får svårt att passera. Även med vanlig cykel är det svårt att komma förbi.

Otryggt för alla trafikslag med gång- och cykeltrafik på Huddingevägen

För motortrafiken blir det en överraskning att väja för gående och cyklande på Huddingevägen. Risker för allvarliga personskador.

Trafikverket svarar

Trafikverkets representant ringer upp och förklarar läget. NYAB skulle inte stå på gång- och cykelbanan enligt TA-planen. Uppgiften för TMA-bilarna var att bära informationsskylt riktad till motortrafiken.

Ärendehantering

Utförare: NYAB
Beställare: Trafikverket
Position på karta TMA-bil 1
Position på karta TMA-bil 2
Position på karta arbetsplatsen
2021-11-11 #1 Cyklandeombud mailar trafikverket
2021-11-12 #2 Trafikverket ringer upp Cyklandeombud

Uppdateringar

2021-11-12 kontakt #2
Trafikverket ringer upp Cyklandeombud. Utföraren NYAB skulle enligt TA-plan inte stå på gång- och cykelbanan. (Oklart om trafikverket kräver vite av NYAB.)

2021-11-11 kontakt #1
Cyklandeombud mailar trafikverket
”Hej Trafikverket!
Igår kväll (och även andra kvällar) har jag råkat ut för att g/c-banan är helt blockerad då det står en stor TMA-lastbil där. TMA-lastbilen informerar motorfordonsförare om att ett körfält försvinner längre fram, pga ert bygge på Huddingevägen. 
Men vad är syftet med att Trafikverket placerar lastbilen på g/c-banan?

Om det nu finns något syfte med att ni väljer att blockera g/c-banan, varför leder ni då inte om g/c-trafiken så att man säkert kommer förbi som oskyddad trafikant? Omledningen skall vara säker för alla såsom ex barn, personer med rullstol, lastcyklister med mera. Vill påstå att den inte är det just nu.
Jag önskar en kopia på aktuell TA-plan där det framgår hur lastbilarna skall vara placerade, hur g/c-trafiken skall passera platsen, vem som gjort TA-plan och vem som godkänt denna.Jag önskar också kopia på hur oskyddade trafikanter skall ta sig förbi själva arbetet (https://goo.gl/maps/N7CCMMHQczUkErkx6). Stod bland annat en grävmaskin som upptog större delen av g/c-banan.
Följande platser stod TMA-lastbilarna på g/c-banan igår kväll (2021-11-10):Position för TMA-bil 1: https://goo.gl/maps/rZGH25o5LrSkxGKJ7Position för TMA-bil 2: https://goo.gl/maps/fFTZ8fp67WsfKioc7