Vasagatan är en av alla gator i Stockholm där cykeltrafiken är permanent blockerad. Varför klarar inte stadens trafikborgarråd att sätta in tillräckligt med parkeringsvakter? Trafikkontoret vill inte driva ärendet, utan anser att de cyklande har ansvaret att ringa efter parkeringvakter.

Foto/observation UH

[texten uppdateras]
Vasagatans cykelfält blockeras dagligen av leveranstrafik, trots att det är ett prioriterat cykelstråk. Varför klarar inte trafikkontoret att säkra cykeltrafikens framkomlighet, trots en omfattande kampanj från Cyklandeombud? Varför klarar inte trafikborgarrådet och trafikroteln att säkra framkomligheten för cykeltrafiken?

Foto/Observation UH

Läs mer om Cyklandeombuds kampanj för att häva den dagliga blockeringen av cykelfält i Stockholms stad.

Foto/observation UH
Foto/observation UH

Vasagatan ska byggas om för ökad framkomlighet för cykeltrafik,  klart 2019

På visionsbilden från WSP ser cykelbanorna underdimensionerade ut. I tjänsteutlåtandet nämns bredderna 1,5m resp 2,5m för cykelbanor. Parkeringsplatser och angöringsplatser ska minska, de flesta fastigheter har redan underjordiska lastplatser.

Ärendehantering

Ärendenummer SY1607291311YIP
160729 Mail till trafikkontoret, trafikborgarrådet Daniel Helldén och trafikdirektören Jonas Eliasson
160729 Felanmälning till trafikkontoret
160729 Svar från trafikkontoret
160730 Replik till trafikkontoret
160801 Svar från trafikkontoret
Foto/observation UH
Foto/observation UH

Uppdateringar

160801 Svar från trafikkontoret

Hej.Tack för dina synpunkter.
Det är Euro Park som ansvarar för den del av Stockholm där Vasagatan ingår.parkering.stockholm@europark.se eller telefonnummer: 08-562 508 96
VänligenNnnn NnnnnTrafikkontoretwww.stockholm.se

Kommentar: Svaret är ett icke-svar, ingen respons alls finns på det mail som skickades.

160730 Replik från Cyklandeombud

Hej och tack för svar,
Det är häpnadsväckande att trafikkontoret i detta svar i praktiken lämnar över till cyklande att säkra framkomlighet och säkerhet för cykeltrafik vid det prioriterade cykelstråket Vasagatan. Det är häpnadsväckande att cyklande ska driva ärendet vidare, och att entreprenören ska ta ställning till om de själva anser att de inte har fullgjort sitt uppdrag med egenkontroll. Det är trafikkontoret som måste styra verksamheten. Trafikkontorets svar förutsätter att cyklande organiserar och stationerar egen vakt som patrullerar Vasagatan. Det är orimligt, det är ett uppdrag som trafikkontoret ska klara att lösa själva. Trafikkontorets svar stämmer inte alls med vad Stockholm stad kommunicerar ”ännu enklare och säkrare” att cykla, samt att prioriterade cykelstråk är extra bra för cykeltrafik. 
Cyklandeombud har redan levererat en kontroll bifogad i första mailet, som visar att entreprenören inte klarar sitt uppdrag, förutsatt att trafikkontoret har gett uppdraget till entreprenören att cykelfälten ska vara fria att använda för cykeltrafik. Nu behöver trafikkontoret styra entreprenören och kanske ändra tidigare avtal för att se till att cykelfälten är fria varje dag. Kanske behöver entreprenören betala vite eftersom de inte levererat framkomliga cykelfält. Avtalet behöver dessutom ändras, så att p-vakterna bötfäller istället för att muntligen försöka få fordonen att lämna cykelfältet, även när en förare sitter i fordonet.
Vem är entreprenör för Vasagatan?
Med vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

160729 Svar från trafikkontoret, avdelning tillstånd juridik Tr

Hej, tack för ditt brev och dina synpunkter.
Ditt klagomål har vidarebefordrats till den entreprenör som övervakar i området för kontroll och uppföljning.Vid problem med felparkerade fordon kontakta Trafik Stockholm direkt på tel. 08- 651 00 00 de svarar dygnet runt och ser till att parkeringsvakterna kommer ut och hjälper till.
Vänligen nnnn nnnn Trafikkontoret

Kommentar: Trafikkontoret vill inte driva ärendet själva, och lämnar istället till entreprenören att ta ställning till om de vill ändra på dagens situation. Trafikkontoret uppmanar också mig som cyklande att ta hand om situationen, lite som att en cyklande ska stationera sig här under dagen och ringa in parkeringsvakterna. 

160908 Vasagatan 16.35. Taxi 020 Sverigetaxi

Ola Larsson

Taxi Stockholm Foto Ola Larsson

160729

Foto UH

160623

160604

Foto Elin W

160601

Foto UH