Besiktning nummer 6 visar att cyklade riskerar invalidiserande skador vid slussenbygget, från Katarinavägen. Exploateringskontoret svarar att det bara är en tillfällig lösning, vilket visar att de efter ett halvår fortfarande saknar kunskap om cykeltrafik.

Från Katarinavägen mot slussen

Uppdatering: Vecka efter vecka vägrar slussenprojektet att ens ställa ut varningsskyltar där kansten korsar cykelstråket. Istället förnekas bristerna.

Efter ett halvår av upprepade uppmaningar att anställa cykelkunskap, står det nu helt klart att exploateringskontoret och entreprenören delvis saknar  kunskap om cykeltrafik. Trots upprepade kontakter med projektet, entreprenör, politiker på trafikroteln och politiker på exploateringsnämnden lyckas ingen styra projektet att följa stadens styrande dokument. Det börjar likna en fars. Slussenprojektet påstår att de gör dagliga kontroller av omledningar, och att även entreprenören gör dagliga kontroller av omledningar. Ändå fortsätter bristerna för cykeltrafiken månad efter månad. Ansvarig politiker Jan Valeskog (s) svarar att han har ”fullt förtroende” för situationen, utan ens läsa om ärendet.
Det är fortsatt de cyklande som driver kontroll av säkerhet och framkomlighet för cykeltrafik, istället för entreprenören som får betalt med skattemedel.

Den farliga tunneln där cyklande krockar hade kunnat undvikas.

I den farliga tunneln krockade cyklande med varandra, när entreprenören och slussenprojektet inte följde TA-planen. Trots uppmaning och dokumentation åtgärdade inte projektet den farliga platsen. Först när Cyklandeombud efter tre veckor åter kontaktade press och skickade nya uppmaningar gjordes vissa åtgärder. Men det fanns hela tiden plats för säker cykeltrafik, motortrafiken behöver inte så stor yta i kurvan. Det finns en hel palett med säkra lösningar för denna plats, ändå ville projektet inte säkra cykeltrafiken, utan nöjer sig istället med svaret ”det är ett jättebekymmer”.

Läs tidigare besiktningar

 • Läs hela stora unika kartläggningen om hela slussenbygget, nu över 95 dokumenterade avvikelser.
 • Besiktning 5 av Cyklandeombud 160709 Läs här
 • Besiktning 4 av Cyklandeombud 160628 Läs här
 • Besiktning 3 av Cyklandeombud 160617 Läs här
 • Besiktning 2 av Cyklandeombud 160518 Läs här
 • Besiktning 1 av Cyklandeombud 160423 Läs här
 • Exploateringskontoret fortfarande vilse om begreppet gågata

  Från Katarinavägen finns gott om utrymme, fem meter,  att måla upp en dubbelriktad cykelbana och en separerad gångbana. Istället väljer projektet att lägga in en kort sträcka gågata längs cykelbanan. Både före och efter sektionen med gågata finns det cykelbana separerad från gångtrafik. Dessutom behövs fysisk separation mellan gång och cykeltrafik, tex pollare med band.

  Gott om plats för dubbelriktad cykelbana och separerad gångtrafik
  Cykelbana innan gågatan

  Från söder finns också cykelbana (dock saknas separerande linje mot gångtrafiken), som avbryts med en gågata, trots att utrymme finns för att fortsätta separerad cykelbana och gångbana. Fysisk separation mellan gång och cykeltrafik behövs också, tex pollare med band.

  Hålen i asfalten är inte lagade, trots uppmaning. Risk för personskador för cyklande.

  Den förvirrande gågatan mitt i Stockholms mest trafikerade cykelstråk är kvar månad efter månad, trots löfte om att den skulle tas bort.

  Rumble strips är kvar månad efter månad, trots att projektet vet att VTI klassar det som en säkerhetsrisk.

  Fortfarande ingen varning för korsande cykeltrafik, för gående. 

  Mot Ryssgården

  Förgrönt skulle ge säkrare korsning för cykeltrafik vid slussplan.

  Ärendehantering för besiktning nummer 6

  160802 Slussenprojektet svarar via twitter att det bara är en tillfällig lösning vid Katarinavägen
  160803 Mail till trafikroteln, slussenprojektet, exploateringsnämnden

  Läs mer om vägarbete på cykelbanor

 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelväga
 • Pollare mot biltrafiken vid slussplan ökar säkerheten

  Uppdateringar

  160811 Slussenprojektet vägrar vecka efter vecka åtgärda cykelstråket på Katarinavägen där cyklande  riskerar invalidiserande skador. Istället förnekas bristerna.

  160508 Replik från Cyklandeombud, och till sist lovar slussenprojektet att åtgärda. (fast de gör de ändå inte)

  160508 Replik från slussenprojektet som envist framhärdar att varningsskyltar inte behövs när en refug byggs oförklarligt rakt över ett cykelstråk.

  160805 Påminnelse om varningsskyltar

  160802 Replik

  160802 Slussenprojektet verkar inte förstå att det finns risk för invalidiserande skador för cyklande, inte heller varför det är farligt. Alternativt tycker de inte att det är så viktigt, det är bara en tillfällig lösning, då behöver det inte vara så säkert verkar vara uppfattningen.

  160802 Cyklandeombud på twitter