Skyltar för biltrafiken placeras på huvudled för cykeltrafik. Stadens styrande dokument prioriterar cykeltrafik, men i verkligheten är motortrafik prioriterad när det gäller vägarbeten.

Hur ska föräldrar med lastcykel eller cykelsläp passera här?

Cykelstråket längs Ulvsundavägen har Stockholms stad klassat som högsta tänkbara standard för cykeltrafik. Det kallas pendlingsstråk, och är dessutom prioriterat cykelstråk. Utöver det klassas det som regionalt cykelstråk. Det är som Essingeleden för cykeltrafik. I verkligheten fungerar denna klassning inte när det gäller vägarbete. Då är det motortrafiken som prioriteras som vanligt.

Kartlänk

Utbildning behövs för tjänstepersoner på trafikontoret

Stadens styrande dokument att prioritera cykeltrafik följs ofta inte i praktiken av trafikkontoret när det gäller trafikomledning av cykeltrafik. Här behövs utbildning, vilket Cyklandeombud har krävt länge och kommunicerat till politiker på trafikroteln.

SL placerar stolpe mitt i cykelstråket

Ärendehantering

Entreprenör Bäckström
Beställare Gasnätet Stockholm
Ärendenummer SL 2120422
Ärendenummer trafikkontoret SY1704241353LJJ

170321 Felanmält, skyltar som står i cykelbanan
170329 Trafikkontoret svarar ”inga problem”
170423 Ny felanmälan SY1704241353LJJ
170427 Trafikkontoret svarar ”det är snart klart”

Läs mer om arbeten på cykelbanor

Prioriterat cykelstråk
Kontaktuppgifter är ofullständiga

Uppdateringar

170427 Ny replik (genererar nytt ärendenummer SY1704271139SCO)

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Fråga mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1704271139SCO. 
Din beskrivning: ”Re: Ärendenummer SY1704241353LJJ”

Hej och tack för svar
Tack för allt staden gör för cykling i Stockholm
Ni glömde skicka TA-planen som begärdes.
Vi undrar varför stadens styrande dokument om att prioritera cykeltrafik inte följs här?
Detta är ett prioriterat cykelstråk, där ska det vara extra bra framkomlighet, vilket staden nu annonserar i en kampanj ”ser du möjligheterna”
Vad är motivet till varför skyltningen inte kan ske på annat sätt som inte blockerar ett annat trafikslag?
Det är häpnadsväckande att staden står handfallen och nöjer sig med att ”hoppas det blir bättre”. Staden ska styra entreprenören till ett önskat resultat, inte hoppas det blir bättre.
Vem är ansvarig representant för staden som tagit beslut om att det prioriterade cykelstråket ska blockeras?

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170427 Trafikkontoret svarar

Hej Jon arbetet på Ulvsundavägen är snart klart återställning pågårdet har varit lite besvärligt för cyklister hoppas det blir bättre
MVH xxx

170423 Felanmälning till trafikkontoret, SL, kopia till Bäckström och Gasnätet Stockholm

Hej!


Tack för allt ni gör för cykeltrafik i Stockholm.

Vid arbetet på Ulvsundavägen är det delvis trångt och skyltar för biltrafik är placerade på huvudleden för cykeltrafik. Det rimmar illa med stadens styrande dokument att prioritera cykeltrafik och gångtrafik. 
Hur ser TA-planen ut här?
Läs om ärendet via länken
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170329 Svar från trafikkontoret

Hej skyltarna måste stå på cykelbanan för att körbanefilerna är för smala inga problem tycker jagMVH xxx

170321 Felanmälning av skyltar som står i cykelbanan