Ett företag ska utföra arbete vid Alviksplan. Skyltning för vägarbete saknas, och all trafik är blockerad, både gång- och cykeltrafik. De vet inte om de har TA-plan.

Positivt är att arbetet förläggs på sen kväll/natt i lågtrafik. Och att blixtljus används på fordonen. Men det saknas trafikomledning, skyltning om arbete på gång- och cykelbanan. Vi frågar om det finns TA-plan. Servicebilar kan fungera som påkörningsskydd för de som jobbar på gång- och cykelbanor, men problemet är att de skymmer sikten, det blir sämre för trafiksäkerheten. Staket med reflexer samt markeringspil X1 är bättre och ger skydd mot påkörning av cykeltrafik.

Ärendehantering

Ärendenummer SY2003091120EUS
Kartlänk
2020-03-08 Observation blockerad gång- cykelbana
2020-03-09 Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret
2020-03-09 Cyklandeombud mailar företaget som blockerar
2020-03-09 Företaget svarar

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Uppdateringar

2020-03-09
Svar från företaget
TA-plan fanns på övriga punkter förutom den passagen som bilarna skulle stå, därav avbröts arbetet pga säkerhetsskäl. 
Ny TA-Plan är upprättad och blir godkänd inom 2-4 veckor. 
Det finns två utbildningar inom detta. En för Stockholm Stad och en utanför Stockholm, personalen har båda. Vi har egna utsättningansvariga men för ansökan av TA-plan köper vi tjänsten så den blir rätt.

2020-03-09
Anmälan till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2003091120EUS. Din beskrivning: Hej Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vid Alviksplan hade ett företag 2020-03-08 kl 23:18 blockerat både gångbana och cykelbana, helt och hållet. Ingen utmärkning om vägarbete fanns alls. Ingen vakt. Jag frågade vem som var utmärkningsansvarig, och om de hade TA-plan, det visste de inte. Fråga: Har trafikkontoret fått in TA-plan för detta arbete? Fråga 2 Vite kan krävas när TA-plan inte följs, men vad kan krävas när TA-plan saknas helt? Kan ni kräva sanktionsavgift? Kan ni stoppa arbete? Kan ni kräva förnyad utbildning av entreprenör? ps om möjligt använd inte er no-reply adress vid svar, det blir bökigt att återkoppla då. Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2020-03-09
Mail till företaget m servicebilar
Hej!
Jag observerade att er servicebil blockerade gång- och cykelbanan vid Alvik sent igår 2020-03-08. Jag undrar om ni hade TA-plan.
Jag undrar också om de som arbetar har utbildning för att arbeta på stadens vägar, gång- och cykelbanor. 
Vilken policy har ni när det gäller att följa stadens vilkor för vägarbete, och andra styrande dokument? Har ni genomgått någon särskild utbildning, eller genomfört något särskilt projekt? 
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö

2020-03-08
Observation blockerad cykelbana, kl 23:18