Vi börjar se resultatet av stadens satsningar på cykelinfrastruktur. Sweco och trafikkontoret bjöd in de cyklande till workshop för Hässelbystråket 2015.

År 2015 bjöd Sweco och trafikkontoret i Stockholm in de cyklande till en workshop, för att få förslag på vad som kunde förbättras längs pendlingsstråket för cykeltrafik från Hässelby. Superlokala Cyklandeombud gjorde då en video som pekade på några av bristerna längs stråket. Åkeshov finns med vid ca 17’30 i filmen.

Frågor om trafiksäkerhet vid rondellen vid Åkeshov

Det har kommit upp frågor om trafiksäkerhet och trygghet vid rondellen vid Åkeshov, alltså där motortrafik kan svänga in till tunnelbanestationen. Vi dokumenterade då under en timme hastigheter för de bilar som korsar cykelbanan. Det visar att nästan ingen bil då körde fortare än 20km/t.

  • 20% av bilförare nästan krypkör, ca 5 km/t
  • 55% bromsar tydligt, ca 17 km/t
  • 25% bromsar nästan inte, ca 22km/t

Läs om trafiksäkerhet för cykeltrafik vid rondeller