Besiktning #2 17e maj visar fortsatta brister vid slussenbygget. Vissa är mycket farliga och riskerar allvarliga olyckor med personskador. Stockholms stads signal är fortsatt: cykeltrafik är inte så viktigt. Tvärtemot vad som kommuniceras från staden via kampanjer.

Läs den stora kartläggningen här, från dag ett. Nu 65 dokumenterade ärenden.
Texten uppdateras löpande.

Varför vägrar projektet och entreprenören Skanska envist att anställa cykelkompetens? Varför är det fortsatt cyklande som driver arbete för kontroll och säkerhet för cykeltrafiken?

Stadsgårdsleden, staket sticker ut rakt i cykelbanan utan reflexer. Uppmaningar är inskickade sedan länge, men entreprenören åtgärdar inte.

Läs mer

Uppdatering 160526 Asfaltkant utan utspetsning Skeppsbron, riskerar punktering för cyklande. Foto/Observation Cyklistbubblan

Mycket farligt för gående och cyklande, när gångtrafiken leds rakt ut i högtrafikerat cykelstråk, med delvis skymd sikt. Ingen varningsskyltning finns för de gående. Biltrafiken har trafikljus.

Felplacerad stolpe tvingar ut cyklande i mötande cykeltrafik. Det riskerar olyckor med personskador. Hur är det ens möjligt att en entreprenör kan placera en stolpe mitt i cykelbanan? Entreprenören har inte åtgärdat trots uppmaningar.
[Uppdatering 160525: stolpen borttagen]

Gångfartsområde skyltat rakt över Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Men det är bara skyltat gångfartsområde från ett håll av 4 befintliga riktningar. Signalen från Stockholms stad är fortsatt: vi skyltar bara lite hur som helst för cykeltrafik, så cykla hur ni vill, cyklande behöver inte följa hänvisningar och regler.

Ingen skyltning om gångfartsområde från andra riktningar.

Vasst avkapat stålrör utan skadereducerande åtgärder precis intill det högtrafikerade cykelstråket. Birkaterminalen.

Djupt spår som riskerar omkullkörning åtgärdas inte trots uppmaningar. Cyklande får då 40 cm kvar att cykla på. Birkaterminalen. Spåret är 2 centimeter djupt och 3 centimeter brett, så här kan cykeldäck fastna. Hårda vassa stenar och stålbalkar är farligt att krocka in i för cyklande och förvärrar skador vid en krasch.

160527 Entreprenör, trafikkontor och projekt vägrar åtgärda. Så här skriver cyklande

idag va andragången jag nästan vurpade utanför birkacruises när framdäcket hamnade i springan mellan avloppsrännan och cementplattorna. jag vill ju gärna inte cykla mot trafik för att undvika det eller måste jag börja cykla med min mtb dom dagarna jag vet jag skall passera terminalen?

Betongfot och staket sticker ut i cykelstråket. Cyklande tvingas ut i mötande trafik och bland gångtrafikanter.

Skylt blockerar i innerkurva. Bättre att placera skylten intill det stationära räcket.

Skylt blockerar i onödan. Överallt är varje decimeter avgörande för framkomligheten för cyklande. Tidigare uppmaningar har inte gett resultat.

Rumble strips försvårar för föräldrar som skjutsar barn med cykelsläp och lastcykel. Entreprenören vägrar ta bort dessa trots upprepade uppmaningar. Det försämrar för lastcyklar som kör yrkesmässigt. Rumble strips är utvecklade för biltrafik, det finns inga studier som visar att det fungerar för cykeltrafik, Tvärtom säger VTI att det är en säkerhetsrisk. Cykelbanor har ändå så ojämn beläggning och gropar och kanter, det blir ingen skillnad. Undersökningar bland cyklande visar att nästan ingen saktar in på grund av rumble strips. De som är vårdslösa kör lika vårdslöst ändå.
Det är polisen som har förordat dessa rumble strips här, trots att polisen saknar kunskap om ömledning vid vägarbete för cykeltrafik.

VTI dömer ut Rumble strips som säkerhetsrisk

Entreprenören gör hitte-på lösningar istället för att använda rätt skyltar. Här finns små sprejade pilar på asfalten som ingen tar på allvar eller ens ser. Det finns riktiga skyltar för avsmalnande väg.

Felplacerad skylt blockerar cykelstråket, där varje decimeter är avgörande. Rätt placering är utanför cykelstråket, där det finns goda möjligheter att placera rätt.

Raka 90° kurvor fungerar inte med cykeltrafik. 

Lätt göra rätt: Varje decimeter är avgörande för framkomligheten vid slussenbygget. Staketet sticker ut i cykelbanan av slarv. Korta sektioner av staketet löser detta enkelt.

Alldeles för smala filer för cykeltrafik. Bättre att välja lösningar som fungerar för cykeltrafik.